Oxfam: Percento najbohatších ľudí sveta bude vlastniť viac majetku, ako má zvyšok svetovej populácie

22. 01. 2015

logo Rozhlasová stanica Slovensko(19. 01. 2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 7/17; Tamara Lištiaková/Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka: „Percento najbohatších ľudí sveta bude vlastniť viac majetku, ako má zvyšok svetovej populácie. Podľa organizácie Oxfam sa tak stane už v roku 2016. Krátko pred tradičným Svetovým ekonomickom fórom v Davose, vyzvala táto organizácia ekonomické mocnosti sveta, aby prijali opatrenia, ktoré by tieto nerovnosti zmenili."

Tamara Lištiaková, redaktorka: „V minulom roku najbohatší ľudia sveta, na ktorých čele je stále Bill Gates, vlastnili 48 percent svetového bohatstva. Zvyšných 52 percent pripadalo ostatným. Už o dva roky sa však situácia zmení a jedno percento bohatých bude vlastniť viac, ako zvyšných 99 percent populácie. Priepasť medzi oboma stranami sa rýchlo prehlbuje. Môže za to globalizácia, hovorí pre RTVS Sebastian Leitner v Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdiá."

Sebastian Leitner, Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdiá: „V 70‑tych a 80‑tych rokoch nastala liberalizácia, takže firmy mohli ľahšie nájsť odbytisko pre svoje tovary a služby aj mimo hraníc štátov, v ktorých pôsobili. Ich vlastníci sú teraz bohatší. V liberalizovanom svete je to celkom normálny jav."

Tamara Lištiaková: „Vladimír Baláž zo Slovenskej akadémie vied."

Vladimír Baláž, Slovenská akadémia vied: „Určitá príjmová nerovnosť je prirodzená, pretože ľudia majú rozličné schopnosti, a tým nemyslíme intelektuálne, ale vôľové, pretože keď chcete nadobudnúť nejaký majetok, musíte na tom povedzme tvrdo pracovať a obetovať aj veľa z osobného života."

Tamara Lištiaková: „Otázne ale je, že či bohatí k majetku prišli legálnou cestou, dodáva Vladimír Baláž. Na to upozorňuje aj Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý konštatuje, že peniaze bohatých často končia v daňových rajoch."

Ľuboš Pavelka, Ekonomická univerzita v Bratislave: „Ti, čo sú vlastníci veľkého kapitálu, dokážu tento optimalizovať tak, že so štátom sa podelia čo v najmenšej miere, čo najviac im zostane a tieto peniaze často umiestňujú do špekulatívnych investícií, ktoré donášajú oveľa väčší výnos ako sú tradičné produkty, ktoré pozná bežný sporiteľ alebo investor."

Tamara Lištiaková: „Ako odstrániť fenomén stále viac roztvárajúcich sa nožníc? Ekonómovia sa zhodujú – bojom proti daňovým únikom a väčším zdanením bohatých a ich majetku. To však nie je také jednoduché, myslí si ekonóm Tomáš Dudáš z Paneurópskej vysokej školy."

Tomáš Dudáš, Paneurópska vysoká škola: „Najbohatší majú vplyv na politiku v tých hospodársky vyspelých štátoch a cez rôzne lobistické skupiny sa snažia zabrániť zvýšeniu daňových sadzieb na majetok."

Tamara Lištiaková: „Riešením by podľa niektorých analytikov mohlo byť aj zavedenie dane z finančných transakcií. Podľa Vladimíra Baláža by ale takáto daň mala zmysel len v prípade, ak by ju zaviedli všetky ekonomické giganty sveta."


Publikované z monitoringu STORIN s. r. o. (prepis relácie)
(MI)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod , vysoké školy, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač