Prezident A. Kiska menoval do funkcie predsedu SAV P. Šajgalíka

16. 01. 2015

Rozhlasová stanica Lumen_logo(15. 01. 2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 8/35; Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka: „Prezident Andrej Kiska dnes odvolal Jaromíra Pastoreka z funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied. Nahradí ho Pavol Šajgalík. Prezident tak urobil po tom, ako členovia snemu Jaromíra Pastoreka v polovici decembra odvolali."

Andrej Kiska, prezident SR: „Menovanie predsedu Slovenskej akadémie vied je dôležitá chvíľa, pretože veda a výskum sú dôležité pre budúcnosť Slovenska, pre úspech našej krajiny, pre využívanie nášho potenciálu, pre šírenie dobrého mena Slovenska vo svete."

Kristína Hatarová: „Nový predseda SAV vidí tento rok pre výskumnú inštitúciu ako veľmi komplikovaný a ťažký. Prinesie totiž menej peňazí v rozpočte, zmeny v hospodárení inštitúcie či zlučovanie ústavov. Za jeden z najväčších mínusov označil schopnosť prezentácie vlastných výsledkov."

Pavol Šajgalík, nový predseda SAV: „Vedecký pracovník je zaťažovaný množstvom iných rozptyľujúcich povinností, venuje sa svojej vedeckej práci a pri tom pohľade, že by ešte mal aj popularizovať alebo istým spôsobom navonok prezentovať svoju prácu, je pre mnohých z nich veľmi ťažko predstaviteľné. Čiže ja si uvedomujem, že toto je istý hendikep a potrebujeme lepšie zvládnuť tú metodiku zbierania tých vynikajúcich výsledkov a v prezentácii ich smerom k spoločnosti."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy,

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač