Rezistencia voči antibiotikám je čoraz vážnejším problémom v oblasti verejného zdravia v Európe

23. 01. 2015

logo EKOd roku 1999 Európska komisia dlhodobo uprednostňuje výskum v boji proti antimikrobiálnej rezistencii už v priebehu troch po sebe idúcich rámcových programoch týkajúcich sa výskumu.
Väčšina projektov rieši ľudské zdravie, ďalšie  sa zameriavajú na zdravie zvierat, nezávadnosť potravín a ochranu životného prostredia. Ku dňu 15. novembra 2013, EÚ eviduje  financovanie 15 nových výskumných projektov v oblasti antimikrobiálnej rezistencie.
Sedem z projektov je zameraných na vývoj nových antibiotík, vakcín alebo alternatívnu liečbu rezistentných mikrobiálnych infekcií. Ostatné projekty smerujú k určeniu lepších metód na využitie antibiotík, na štúdium samotnej rezistence na antibiotiká v potravinovom reťazci, alebo využívanie nanotechnológie na transport antibakteriálnych liečiv.

Projekty budú tiež výrazným stimulom na podporu európskej ekonomiky. Nimi sa priamo podporuje činnosť 44 inovatívnych malých a stredných podnikov. Nové projekty sa budú financovať v rámci programu Horizont 2020, ktorý sa začal 1. januára 2014. Európska únia bude aj naďalej pokračovať v úspešnej spolupráci s priemyslom, prostredníctvom iniciatívy pre inovatívne druhy medicíny, pre ktoré je stanovený maximálny príspevok EÚ 1,6 mld €.

Tieto investície do výskumu sú nevyhnutné, pretože svet potrebuje prijať naliehavé, koordinované akcie na boj v rezistencii voči antibiotikám nakoľko  čelíme ére, v ktorej bežným infekciám a drobným zraneniam, nebudeme vedieť odolávať. V samotnej EÚ,  rezistentné infekcie vedú približne k  25 000 úmrtí ročne.

Úplne nové antibiotiká majú pomôcť v boji s rezistenciou voči antibiotikám. Objavili ich  výskumníci financovaní z fondov EÚ. V súčasnosti sú v klinických skúškach  a ich uvedenie sa pripravuje v spolupráci s poprednou svetovou  farmaceutickou spoločnosťou.


Preložila a spracovala Mgr. Mária Izakovičová


Zdroj:

European Commission: Research & Innovation – Information Centre

 New antibiotic starts the long journey to market

 

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, inovácie, virológia

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač