Rok 2014 v školstve

08. 01. 2015

logo Televízie TA 3(27. 12. 2014; Televízna stanica TA 3; Správy; 17.15; por. 1/1; Lucia Lukušová/Katrin Lengyelová)

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Rezort školstva má za sebou rušný rok, najmä čo sa týka výmen na ministerskej stoličke. Do centra pozornosti sa dostali aj vedci, ktorí pre nespokojnosť vyšli do ulíc. Na začiatku školského roka sa učitelia aj žiaci opätovne museli zaobísť bez niektorých učebníc. Rok 2014 bol však aj štedrý. Napríklad k učiteľom, ktorým šéf rezortu sľúbil vyššie platy."

Výmena ministrov

Lucia Lukušová, redaktorka: „Ministerstvo školstva môžeme pokojne označiť ako víťaza v striedaní ministrov za jeden rok. Na ministerskej stoličke sa totiž vystriedali traja. Prvý polrok rezortu šéfoval Dušan Čaplovič, ktorý po dohode s premiérom Robertom Ficom z funkcie odstúpil. Začiatkom leta ho vystriedal bývalý štátny tajomník ministerstva financií Peter Pellegrini."

Peter Pellegrini (Smer‑SD), minister školstva (3.7.2014): „Ja by som ako jedno z prvých chcel dosiahnuť, aby aj ministerstvo školstva bolo jednou modernou, dynamickou, flexibilnou organizáciou, ktorá vie reagovať na potreby 21. storočia."

Lucia Lukušová: „Na poste šéfa rezortu sa však dlho neohrial. Po necelom polroku si to po podstúpení Pavla Pašku namieril na post predsedu parlamentu. Kormidlo školského rezortu po ňom prebral Juraj Draxler."

Juraj Draxler (nominant Smeru‑SD), minister školstva (25. 11. 2014): „Je dôležité, aby sme vedeli poskytovať školám, učiteľom, riaditeľom ten servis, ktorý ako ministerstvo poskytovať musíme."


Chýbajúce učebnice

Lucia Lukušová: „Aj na začiatku tohto školského roka sa žiaci a učitelia museli zaobísť bez niektorých učebníc. Chýbala približne štvrtina. Podľa vtedajšieho ministra školstva Pellegriniho situáciu podcenili úradníci z rezortu. Mnohé z obstarávaní totiž podpisoval on po nástupe do funkcie, čiže až v júli."

Pavel Sadloň, riaditeľ Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave (23.8.2014): „Stále sa boríme s nejakými nedostatkovými titulmi pre predmet občianska náuka."

Peter Pellegrini (23. 8. 2014): „Chyba bola asi tá, že páni úradníci z ministerstva mali veci riešiť už od januára."


Asistenti učiteľov

Lucia Lukušová: „Vláda odklepla asistentov pre učiteľov základných a stredných škôl. Kým doteraz ich bolo približne 750, ich počet sa v tomto školskom roku postupne zdvojnásobí. Štát na nich v rozpočte vyčlenil osem miliónov eur. Nové miesta asistentov sú dobrou správou aj pre absolventov pedagogických fakúlt, aby si našli uplatnenie."

Robert Fico (Smer‑SD), predseda vlády (9. 9. 2014): „My navyšujeme tento počet až na 1 640 pedagogických asistentov."

Peter Pellegrini (9. 9. 2014): „Aby tak vošli do školského systému a postupne prešli možno z pozície asistenta na novouvoľnené miesto učiteľa."


Duálne vzdelávanie

Lucia Lukušová: „Prepojiť vzdelávanie s praxou, taký je cieľ duálneho vzdelávania. Pilotný projekt odštartoval na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach. Počas dvojtýždňového cyklu študenti najprv absolvujú päť dní teórie a jeden deň odborného výcviku vo svojej škole. Motiváciou je pre nich aj štipendium."

Dušan Husár, riaditeľ SOŠ technická Zlaté Moravce (9. 10. 2014): „Potom tie ďalšie štyri dni žiaci odchádzajú do firiem, kde vykonávajú odborný výcvik pod dohľadom inštruktorov."


Učiteľov neprepustia

Lucia Lukušová: „Školy už nebudú môcť s učiteľmi uzatvárať zmluvu na dobu určitú krajšiu ako jeden školský rok. To spôsobovalo, že niektorí učitelia počas leta končili na úradoch práce namiesto čerpania dovolenky. Koncom uplynulého júna sa to týkalo viac ako 2‑tisíc učiteľov, pričom väčšina z nich začala od septembra znova pracovať, a to na tých istých školách."

Tibor, učiteľ na základnej škole (telefonát): „Zmluva mi končila 30. júna, dva mesiace som išiel na úrad práce s tým, že som ma prísľub, že od 1. septembra ma zoberú naspäť."

Ján Richter (Smer‑SD), minister práce, sociálnych vecí a rodiny (22. 10. 2014): „To je jednoznačný dôkaz, že tí pracovníci sú zneužívaní, že jednoducho je to aj otázka dobrých mravov."

ÚS rozhodol: „Ústavný súd rozhodol, že časť školského zákona je v rozpore s ústavou. Stredné školy pri prijímaní žiakov totiž nesmú brať do úvahy priemer známok z posledných troch vysvedčení zo základnej školy. Kritéria pre ich prijatie si budú môcť naďalej určovať riaditelia sami."

Alena Petáková, Združenie samosprávnych škôl Slovenska (29.10.2014): „Takýmto nastavením priemeru určite aspoň tí žiaci, ktorým záležalo, aby sa dostali na gymnázia alebo na výberové školy, tak sa snažili viacej robiť a viacej sa učiť."


Štrajk vedcov

Lucia Lukušová: „Akademici žiadali od vlády viac peňazí pre vedu. Návrh rozpočtu totiž rátal so znížením výdavkov pre Slovenskú akadémiu vied takmer o 17 percent. Takéto škrty by mali podľa vedcov fatálny dopad. Pracovníci sa báli, že prídu o prácu. Minister financií nakoniec v štátnej kase pre chod tejto inštitúcie našiel osem miliónov eur."

Vedec (26. 11. 2014): „Zamestnaní ľudia bez možnosti pracovať vo vede, to nie je celkom to najlepšie, čo môže by."

Vedkyňa (26. 11. 2014): „Na blbosti sa peniaze vždy nájdu a na vedu nie."

Lucia Lukušová: „Ani nie mesiac po novembrovom proteste vedcov členovia akadémie schválili návrh na odvolanie Jaromíra Pastoreka z funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied. Vyčítali mu najmä slabú argumentáciu pri vyjednávaní rozpočtu na rok 2015."


Platy a odmeny

Lucia Lukušová: „Rezort školstva odklepol na budúci rok učiteľom zvýšenie platov o päť percent a nepedagogickým o 2,5 percenta. Okrem toho 81‑tisíc pedagogických a nepedagogických pracovníkov v školstve dostalo k decembrovej výplate odmenu. Netýkalo sa to však zamestnancov všetkých škôl. Odmena pre učiteľov, ktorých platia mestá a obce bola otázna. Približne 1 300 samospráv totiž ku koncu augusta vykazovalo v rozpočte schodok."

Andrea Dobiášová, hovorkyňa ministerstva vnútra (11. 11. 2014): „Ministerstvo vnútra vyplatilo odmeny vo výške 200 eur."

Beáta Dupaľová, hovorkyňa ministerstva školstva (11. 11. 2014): „Učiteľom, ktorí sú financovaní cez prenesené kompetencie, teda cez rezort školstva, odmenu vo výške sto eur."

Jozef Turčány, podpredseda ZMOS‑u (11. 11. 2014): „Tento schodok po 31. 8. nemôžu zo zákona navyšovať."


Školské bufety

Lucia Lukušová: „Bývalá podpredsedníčka parlamentu Renáta Zmajkovičová chcela presadiť zmenu v školských bufetoch. Žiadala zakázať predaj sladkých nápojov, obložených bagiet či cukroviniek. Poslanci Smeru za návrh zákona najskôr zahlasovali, no prezident ho nepodpísal. Po tom, čo sa zákon opätovne dostal do Národnej rady na prepracovanie, smeráci kolegyňu Zmajkovičovú už nepodržali. O zákon ale prejavila záujem vláda."


Ľubomír Petrák (Smer‑SD), poslanec NR SR (9. 12. 2014): „Nemyslím si, žeby to bol podraz na kolegyňu, bol možno krátky čas na to, aby sme všetky veci v návrhu zákona vychytali."


Peter Pellegrini (Smer‑SD), predseda NR SR (9. 12. 2014): „Požiadame predsedu vlády Slovenskej republiky, aby vláda Slovenskej republiky v súčinnosti s poslancami Národnej rady v čo najkratšom termíne pripravila legislatívne riešenie problematiky stravovania v školských bufetoch."


Materské školy

Lucia Lukušová: „Na nedostatočnú kapacitu materských škôl štát vyčlenil 10 miliónov eur. O peniaze sa môžu uchádzať zriaďovatelia škôlok. Peniaze môžu využiť na prístavbu, rekonštrukciu alebo výstavbu nových predškolských zariadení."


Ľubomír Andrassy, riaditeľa kancelária primátora Bratislavy (11. 12. 2014): „Chceme ísť cestou rekonštrukcie, obnovy tých objektov, ktoré chátrajú a ktoré v minulosti slúžili ako škôlky. Nemáme ani pozemky, ani financie na to, aby sme išli do výstavby nových školských objektov."


Plány v roku 2015

Lucia Lukušová: „Minister školstva Juraj Draxler si za svoje ciele v nasledujúcom roku určil niekoľko priorít. Zamerať sa chce napríklad na efektívne čerpanie eurofondov a lepšie financovanie vedy a výskumu."


Juraj Draxler: „Je dôležité, aby sme dobre otvorili nové programovacie obdobie, aby sme vedeli štrukturálne fondy veľmi efektívne využívať už od začiatku, a aby financie prúdili naozaj na školy a k učiteľom. Je dôležité, aby sme dobre nastavili nový grantový systém, ktorý bude naozaj podporovať kvalitnú vedu a kvalitných vedcov."


Lucia Lukušová: „Okrem toho plánuje učiteľov odbremeniť od nadmernej byrokracie, a to zmenu legislatívy, centralizáciou služieb a spustením funkčného informačného systému."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Tlač