Slnko „vyžiera" veľká čierna diera

08. 01. 2015

(05.01.2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 20/21; Anton Adamčík / Ľuboš Sarnovský)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: Americkí astronómovia nedávno zverejnili snímky z odvrátenej strany Slnka, ktorú pokrýva obrovská tmavá škvrna. Tá sa postupne presúva na stranu viditeľnú z nášho uhla. Podľa niektorých neoficiálnych zdrojov to veští katastrofu. Aké veľké je však skutočné riziko, zisťoval Anton Adamčík."

Anton Adamčík, redaktor: Toto je ona. Veľká tmavá škvrna alebo ak chcete, čierna diera na odvrátenej južnej pologuli Slnka. V podstate nejde o dieru, ako by sa na prvý pohľad zdalo."

RNDr. Ján Rybák, CSc., Astronomický ústav SAV (telefonát): Je to len chladnejšia oblasť, ktorá sa javí ľudskému oku ako čierne."

Anton Adamčík: V tomto prípade to vlastne nie je ani tak škvrnka, ale poriadna škvrna dvadsať až dvadsaťpäťkrát väčšia ako naša Zem."

RNDr. Ján Rybák, CSc.: Bude patriť k tým väčším."

Anton Adamčík: A práve jej veľkosť najmä v Amerike spustila vlnu obáv a katastrofických scenárov. Téme sa venujú aj viaceré médiá. Takéto unikátne zábery získala americká sonda, ktorá monitoruje odvrátenú časť Slnka. Vďaka tomu teraz vieme, že škvrna sa hýbe a v týchto dňoch sa objavuje už aj v našom zornom uhle."

RNDr. Ján Rybák, CSc.: Štatisticky platí, že ak je škvrna dostatočne veľká, tak môže spôsobiť efekty, ktoré ovplyvňujú okolitú slnečnú sústavu."

Anton Adamčík: Presnejšie to budeme vedieť v najbližších dvoch týždňoch, keď bude obrátená k nám a slnečné erupcie, ktoré ju sprevádzajú, môžu vyvrhnúť koronárnu hmotu smerom k zemi, na čo zareaguje aj zemské magnetické pole."

RNDr. Ján Rybák, CSc.: Zemské magnetické pole indukuje v okolitých elektrických vodičoch indukované elektrické napätie."

Anton Adamčík: Žiadna veľká katastrofa z toho ale nehrozí. Maximálne to môže spôsobiť problémy s elektrinou."

RNDr. Ján Rybák, CSc.: Efektívnosť distribúcie elektrickej energie pri vysokých napätiach na veľké vzdialenosti."

Anton Adamčík: Rovnako to neovplyvní ani počasie v najbližšom období a výrazne ani globálnu klímu."

RNDr. Ján Rybák, CSc.: Časť dlhodobých klimatických zmien je spôsobená slnečnou činnosťou, ale je to jeden z mnohých javov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.
(AO)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač