Slovensko sa zapojilo do programu Európskej únie pre výskum a inovácie

19. 01. 2015

logo Rádio Lumen(18. 01. 2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 7/19; Andrea Eliášová /Monika Majerová)


Monika Majerová, moderátorka: „Slovensko sa zapojilo do programu Európskej únie pre výskum a inovácie. Stalo sa tak otvorením styčnej kancelárie pre výskum a vývoj. Slovenskí vedci a univerzity tým dostali šancu prezentovať svoj potenciál, výsledky výskumov a dostať ich častejšie do sveta. Hovorilo sa o tom na konferencii Slovensko v Horizonte 2020, ktorú podporilo ministerstvo školstva a Centrum vedecko‑technických informácií."

Andrea Eliášová, redaktorka: „Európska únia má jeden z najväčších programov výskumu a vývoja na svete. Daniel Straka z Centra vedecko‑technických informácií a zároveň zástupca organizačného tímu konferencie k tomu vysvetlil."

Daniel Straka, Centrum vedecko‑technických informácií, zástupca organizačného tímu konferencie: „Na 7 rokov je tam rozpočet skoro 70 miliárd eur. Tento rámcový program vlastne začal fungovať od roku 2014. Očakávame, aby sa ľudia na Slovensku učili od ďalších ľudí na Slovensku, ktorí sú úspešní, ktorí  majú veľa projektov, to znamená, že naučiť sa od nich ako sa to robí, od ďalších svojich kolegov ako sa to nerobí a čomu sa vyhnúť, lebo ono je to naozaj trošku zložité   zúčastniť sa tých projektov. Je tam obrovská konkurencia. Jednou napríklad z podmienok toho programu je to, že v každom projekte musíte mať minimálne troch partnerov z minimálne troch členských krajín."

Andrea Eliášová: „Náročné podmienky sú však výzvou aj pre akademické prostredie. Príkladom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jej prodekanka Alexandra Bitušíková prezradila."

Alexandra Bitušíková, prodekanka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: „Naša univerzita pokiaľ viem, ako jediná zaviedla isté motivačné mechanizmy, finančné. Každý kto podá projekt, aj ak nebude úspešný, projekt Horizontu, dostane istú slušnú finančnú odmenu, a ak ten projekt je úspešný a prejde, tak tá odmena sa zdvojnásobí."

Andrea Eliášová: „Dominika Dubovská z agentúry SARIO zhodnotila účasť spolu s kolegami na uvedenej konferencii v Bratislave nasledovne."

Dominika Dubovská, agentúra SARIO: „My sme sa rozhodli prísť vypočuť si viac o tomto programe, by sme to ďalej chceli u nás v práci šíriť medzi podnikateľov."

Andrea Eliášová: „Pre Rádio Lumen Andrea Eliášová."Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie

Konferencia – Slovenská republika v Horizonte 2020
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Tlač