Slovensko vstupuje do Európskej vesmírnej agentúry ako posledné z členských štátov Európskej únie

12. 01. 2015

logo Rozlasovej stanice Slovensko(29. 12. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 16/18; Mária Galiková /Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Aj naši vedci sa už môžu širšie zapájať do kozmického výskumu. Zmluva o spolupráci Slovenska s Európskou vesmírnou agentúrou dáva nové možnosti aj technologickým firmám pri výrobe prístrojov a súčiastok."

Mária Galiková, redaktorka: „Európska vesmírna agentúra ESA má vlastné raketové nosiče. Skúma Zem, monitoruje na nej životné podmienky a zároveň vysiela družice, ktoré študuje vesmír. Jakub Kapuš, predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity sa teší, že spolupráca s európskou NASA, ako inak prezývajú vesmírnu agentúru, Slovensku otvára dvere do kvalitného kozmického výskumu."

Jakub Kapuš: „Takže všetkých týchto projektov sa budeme môcť zúčastňovať, či už naši slovenskí vedci alebo naše technologické firmy, ktoré budú môcť takýmto spôsobom vyrábať rôzne prístroje, súčiastky, technológie."

Mária Galiková: „Slovensko vstupuje do Európskej vesmírnej agentúry posledné z členských štátov Únie. Šikovní si k nej predsa len našli cestu. Najčastejšie ako nepriami partneri či zákazníci. Napríklad model Rosetty, sondy Európskej vesmírnej agentúry, ktorá pristála v novembri prvýkrát v histórii na kométe, vznikala pod rukami aj košických vedcov. S kolegami z európskej agentúry, ktorí majú na starosti hodnotenie ohrozenia misií družíc a sond, spolupracuje v slovenskom tíme aj vedec Juraj Tóth. V Modre aj na Kanárskych ostrovoch umiestňujú kamery a vylepšujú model, ktorý by varoval pred nebezpečnými medziplanetárnymi časticami."

Juraj Tóth, vedec: „Tieto naše kamery sú originálne u nás vyvinuté, ale v tom pokrytí a v tom vytvorení celkového modelu jedná sa o novinku, ktorú by sme teda vedeli ponúknuť z našej strany pre ESA."

Mária Galiková: „Plnohodnotným členom agentúry sa budeme môcť stať až po piatich rokoch. Zatiaľ budeme spolupracujúcim štátom s odhadovaným členským príspevkom vo výške 1,4 milióna eur ročne. Prečo sme so vstupom tak dlho otáľali? Odpovedá minister školstva Juraj Draxler."

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu: „To by bola možno skôr otázka na mojich predchodcov. Doteraz z nejakého dôvodu sa váhalo s týmto krokom, ja som sa rozhodol, že naozaj nie je možné, aby sa tento proces ďalej predlžoval, pretože my máme čo dať tomu výskumu aj v subdodávkach."

Mária Galiková: „Peniaze sú podľa ministra školstva dobrou investíciou. Vysvetľuje, že 85 percent z tejto sumy sa garantovane vráti cez projekty našich vedcov späť do slovenskej ekonomiky. Dodáva, že pri úspešných kontraktoch sa môže vrátiť aj viac."  


Publikovamé z monitoringu STORIN, s.r.o. (prepis relácie)

 (MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač