Slovenský vedec pomohol kolegom z NASA

12. 01. 2015

logo STV 1(26. 12. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 21/24; Leona Kočkovičová Fučíková /Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Takmer dvadsať rokov nevedeli prísť vedci z NASA na to, prečo je v okolí Zeme akýsi medziplanetárny oblak. Výskumu pomohol až vedec zo Slovenska, z malej hvezdárni v Leviciach."

Leona Kočkovičová Fučíková, redaktorka: „Vesmírny prach v okolí Zeme objavila sonda COBE už v roku 1995. To, prečo tam je, objavili vedci z tekovskej hvezdárne. V slnečnej sústave sa okrem komét a planét nachádza aj prach, ktorý môže byť uvoľňovaný napríklad z asteroidov. Pavol Pásztor sa dynamike takýchto prachových častíc venuje už desať rokov. Zložitým výpočtom zdôvodnil existenciu prachových častíc v okolí Zeme."

Pavol Pásztor, vedec: „Sú zachytené gravitáciou Zeme, takže obiehajú spolu so Zemou, potom okolo Slnka. Nevedelo sa vysvetliť, prečo ten prstenec má vlastne taký tvar, ako má. My sme prišli aj na to, že tento prstenec je vlastne tvorený tými vibráciami tých prachových častíc rovnovážnych bodov."

Leona Kočkovičová Fučíková: „Tieto prachové častice sú tam desiatky tisíc rokov a musia byť dopĺňané z komét a asteroidov. Aby sa vytvoril okolo celej Zeme prstenec, trvá to až dvadsaťdvatisíc rokov. A hoci je tento oblak od nás vzdialený päťdesiat miliónov kilometrov, je viditeľný aj voľným okom."

Pavol Pásztor: „Dá sa vidieť ako zodiakálne svetlo, to sú všetky prachové častice. Keď sú veľmi dobré podmienky, musí byť tmavá noc, bezoblačná, bezmesačná a veľmi ďaleko od civilizácie, kde sú vlastne rušivé zdroje svetla, tak sa dá vidieť. Skutočne sa dá pozorovať."

Leona Kočkovičová Fučíková: „V tekovskej hvezdárni v Leviciach pracuje šesť zamestnancov. Hoci sa technickým vybavením nemôžu rovnať astronomickým centrám v zahraničí, majú už niekoľko prvenstiev."

Jozef Kováč, riaditeľ Tekovského múzea: „Ako prví sme mali v strednej Európe prenosné planetárium, a teraz to prvenstvo sme rozšírili naozaj na celý svet. Aj v jednoduchých podmienkach sa dá robiť naozaj skutočná veda."

Marián Vidovenec, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove: „Je to svetovo významný výpočet, pretože vlastne dokázal vlastne polohu prachových častí. Boli pozorovateľné, ale teda veda doteraz nevedela vysvetliť, že prečo."

Leona Kočkovičová Fučíková: „Slovenskí astronómovia objavili už množstvo planétok, no objav Pavla Pásztora, ktorý publikovali aj v prestížnom časopise Kráľovskej astronomickej spoločnosti, patrí medzi najvýznamnejšie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač