Učia sa v škole vedecké fakty?

26. 01. 2015

(25. 01. 2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 8/19; Anton Adamčík/Adriana Kmotríková, Ján Mečiar)

logo Televízie JOJAdriana Kmotríková, moderátorka: „Nové vedecké objavy napredujú takou rýchlosťou, že školstvo nestíha prepisovať učebnice."

Ján Mečiar, moderátor: „Spomeňme napríklad vplyv cholesterolu na naše zdravie, príčiny klimatických zmien alebo zániku dinosaurov, a tak sa môže stať, že v škole sa decká učia niečo, čo už veda prekonala, či dokonca až poprela."

Adriana Kmotríková: „No a my sme preto zisťovali, ako dlho putuje nový vedecký fakt pred katedry škôl, či do učebníc."

Anton Adamčík, redaktor: „Tak ako je to napríklad so špenátom? Obsahuje naozaj tak veľa železa, ako sa už desaťročia tvrdí?"

Žiak: „Áno."
Žiak: „Áno."
Žiak: „Áno."
Žiak: „Podľa mňa tak stredne."

Anton Adamčík: „Ako sami vidíte, túto dogmu sa nepodarilo vykoreniť dodnes, i keď sa už pred desiatkami rokov ukázalo, že išlo omyl v desatinnej čiarke. Navyše aj toto málo železa je v špenáte zablokované. Ďalším zaklínadlom je napríklad cholesterol, ktorý má byť zlý."

Žiak: „Veľmi zlý."
Žiak: „Dobrý."
Žiak: „Podľa mňa zlý."
Žiačka: „Zlý."
Žiak: „Dobrý a zlý. Ale zlý sa hromadí v ľudských tepnách, môže ich upchať."
Žiak: „Spôsobiť infarkt."

Anton Adamčík: „Najnovšie vraj nie je taký zlý, keďže lepí poškodené miesta na cievach a tým ich dočasne chráni. Skúsme, ale aj planéty. Koľko ich máme v slnečnej sústave?"

Žiačka: „Osem."
Žiak: „Osem planét."
Žiak: „Osem planét."
Žiak: „Deväť do roku 2006, lebo..."
Žiak: „Vtedy vylúčili Pluto."
Žiak: „Medzi. Ho vyradili."

Anton Adamčík: „Správne. Pluto už nie je planéta. Ďalšou z veľkých záhad, ktoré nájdeme vo vzdelávacích programoch je počet zmyslov človeka. Hovoria, že je ich päť."

Žiak: „Päť."
Žiak: „Päť."
Žiak: „Päť."
Žiak: „Niektorí majú šesť."

Anton Adamčík: „Zmyslových orgánov možno, ale zmyslov je určite viac. Povedzme aj zmysel pre rovnováhu, pre bolesť, či pre teplo. K zmenám došlo aj v skupenstvách hmoty. Pribudlo štvrté."

Žiak: „Tri."
Žiak: „Tri."
Žiačka: „Tuhé, kvapalné a plynné."
Žiak: „Sú štyri, ale neviem si spomenúť, aké. Štvrtý je plazma."
Žiak: „Plazma."

Anton Adamčík: „Veda napreduje naozaj svižným tempom a nás zaujímalo, ako rýchlo sa s tým dokáže vysporiadať školstvo."

Mgr. Martina Slušná, hovorkyňa ministerstva školstva: „Zmeny obsahu učebníc sa riešia prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu."

Anton Adamčík: „Novoprepísaná učebnica potom dostane takzvanú doložku."

Mgr. Martina Slušná: „Doložka sa vydáva maximálne na päť rokov."

Anton Adamčík: „V praxi to ale môže trvať kratšie. Záleží od učiteľa, čo urobí s novým vedeckým objavom."

Mgr. Jozef Tutko, učiteľ SZŠ pre intelekt. nadaných žiakov: „Náhodou viem, že napríklad v učebnici je to zastaralé, tak im to poviem."

Anton Adamčík: „A žiaci tak pochopia, že poznatky nie sú dogmou, ale sú v neustálom vývoji."

 

Publikované v monitoringu STORIN s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Tlač