V Bojnej zrekonštruujú vstupnú bránu

26. 01. 2015

(19. 01. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 22/23; Filip Szórád/Jana Košíková)


logo Televízie STV1Jana Košíková, moderátorka: „Na významnom veľkomoravskom hradisku Bojná začnú onedlho opravovať vstupnú bránu. V minulosti sa ňou prechádzalo do opevneného areálu Valy na kopci nad Bojnou."

Filip Szórád, redaktor: „Archeológovia chcú na veľkomoravskom hradisku Valy v Bojnej vybudovať dokonalú kópiu vstupnej brány."

Karol Pieta, vedúci archeologického výskumu SAV v Bojnej: „Výskum odkryl veľmi dobre zachovanú bránu, vlastne unikátne v tom slovanskom svete. Rozhodli sme sa po diskusiách s odborníkmi, pamiatkármi, že sa pokúsime tú bránu stavebne zrekonštruovať."

Filip Szórád: „Archeológovia už na hradisku vybudovali viaceré repliky objektov, ktoré na nálezisku objavili. Vstupná brána bude najmohutnejšou z nich."

Karol Pieta: „To bude jediná exaktne vedecky zrekonštruovaná brána do slovanského hradiska. Ide o mimoriadne stavebné dielo obrannej architektúry s mnohými progresívnymi prvkami, s ktorými sme sa stretali len pri keltskej architektúre."

Filip Szórád: „Hradisko v Bojnej, ktoré vzniklo počas panovania Svätopluka, bolo v deviatom až desiatom storočí dôležitým vojenským a výrobným centrom Veľkej Moravy. Prieskum na mieste pokračuje už siedmy rok a za ten čas archeológovia objavili rozličné veľkomoravské zbrane, nástroje, šperky, ale aj významné stavebné konštrukcie."

Renáta Kramárová, sprievodkyňa v Archeologickom múzeu v Bojnej: „Na hradisku sa našli tie najdôležitejšie rannokresťanské plakety, ktoré boli pôvodne výzdobou prenosného oltára, a zvon, ktorý je považovaný za najstarší kresťanský zvon na Slovensku."

Filip Szórád: „Starosta Bojnej verí, že dokončenie vstupnej brány pomôže spropagovať nálezisko."

Jozef Stankovský, starosta obce Bojná: „V súčasnosti nasleduje expozícia v prírode, ktorú rozvíjame priamo na hradisku Valy, a tým finálnym by mal byť archeoskanzen."

Filip Szórád: „Archeológovia už majú vypracovanú architektonickú štúdiu a ak sa im podarí získať prostriedky z grantov, vstupnú bránu by mohli dokončiť do konca tohto roka."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač