Veda v CENTRE: Podzemná voda – obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe

14. 01. 2015

Veda v CENTRE, 29. 1. 2015

prof. RNDr. Ing. Igor Mucha, DrSc.

prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.

Pozývame vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Vo štvrtok 29. 1. 2015 o 17.00 hod. bude hosťom vedeckej kaviarne vedec, geológ a uznávaný odborník na hydrogeológiu prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc., expert pre vodohospodárske otázky, dlhoročný profesor a bývalý vedúci Katedry podzemných vôd (hydrogeológie) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po celý svoj profesijný život sa venuje výskumu podzemnej vody po všetkých stránkach, predovšetkým jej prúdeniu, ako aj jej kvalite a ochrane. V súčasnosti poskytuje konzultantské a poradenské služby v oblasti hydrogeológie pre štátny podnik Vodohospodárska výstavba.

Januárová Veda v CENTRE má názov: Podzemná voda – obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe. Prof. Mucha sa vo svojom vystúpení   zameria na niektoré „záhady“ podzemnej vody, najmä procesy jej tvorby, ochrany, znečisťovania a využívania. Ako príklad uvedie komplex podzemných vôd Žitného ostrova a objasní niektoré zvláštnosti minerálnych a termálnych vôd. Súčasne nám vysvetlí systém monitorovania podzemných vôd a rôzne ďalšie spôsoby získavania poznatkov o nich. 

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač