Viac ako dve miliardy EUR do výskumu a inovácií

23. 01. 2015

Rozhlasová stanica Regina_logo(21. 01. 2015; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 8/15; Peter Hanák, Peter Béreš)

Peter Béreš, moderátor: „Viac ako dve miliardy eur do výskumu a inovácií. To si sľubujú ministri školstva a hospodárstva od nového eurofondového programu. Má to podľa nich pomôcť až dvanástim tisíckam podnikov a priniesť štyritisíc nových pracovných miest. Pri eurofondoch v tejto oblasti sa však doteraz objavoval problém s nízkym čerpaním. Opozičný poslanec Miroslav Beblavý tvrdí, že bez peňazí súkromných firiem to nepôjde a pracovné miesta sa dlhodobo neudržia."

Peter Hanák, redaktor: „Dve celé dve miliardy eur by mali využívať najmä firmy na prepájanie výskumu s podnikaním, aby sa výsledky vedy reálne premietali do priemyslu obchodu a služieb. Podľa ministra hospodárstva Pavla Pavlisa budú môcť o európske peniaze žiadať aj malé podniky a po novom sa zavádza možnosť uchádzať sa o ne aj pre veľké priemyselné firmy. Pavol Pavlis predpokladá, že firmy z eurofondov vytvoria až štyritisíc pracovných miest."

Pavol Pavlis, minister hospodárstva SR (Smer SD): „Technológie väčšinou neprinášajú veľký nárast pracovných miest, práve naopak. Ale v týchto nových technológiách treba mať aj kvalifikovanú obsluhu. Je tam predpoklad, že tam budú pracovné miesta, ktoré budú mať aj vyššiu mzdu."

Peter Hanák: „Niektoré z nových pracovných miest by podľa ministra školstva Juraj Draxlera mohli byť aj pre vedcov."

Juraj Draxler, minister školstva SR (nom. Smer SD): „Tam, kde máme vytvorené pracoviská, ktoré naozaj sú na veľmi dobrej úrovni v medzinárodnej oblasti napríklad biotechnológii, materiálových technológií, nanotechnológií a podobne. Je dôležité, aby sa začali spájať firmy s týmito akademickými pracoviskami."

Peter Hanák: „Operačný program Výskum a vývoj, ktorý mal pri svojom spustení v roku 2007 podobné ciele, Slovensko vyčerpalo len na šesťdesiatdva percent. V novom programe Výskum a inovácie minister Juraj Draxler sľubuje jednoduchšie čerpanie. Má byť ľahší prístup firiem k žiadostiam a projekty by malo sprevádzať menej byrokracie. Mimoriadnu dôležitosť týchto eurofondov uznáva aj opozičný poslanec Miroslav Beblavý. Podľa neho je však otázna dlhodobá udržateľnosť pracovných miest, ktoré podnikatelia vytvoria z dotácie. Program by sa mal inak nastaviť, tvrdí."

Miroslav Beblavý, poslanec NR SR (telefonát): „Je postavený úplne na vode, pretože predpokladá obrovský nárast súkromných zdrojov do výskumu a nijako nevysvetľuje, ako ich tam chce dostať."

Peter Hanák: „Výzvy na prekladanie projektov zverejnia ministerstvá školstva a hospodárstva v najbližších mesiacoch."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač