16 miliárd EUR na financovanie výskumu a inovácií z EÚ

15. 10. 2015

logo EKEurópska komisia investuje  v nasledujúcich dvoch rokoch prostredníctvom programu EÚ – Horizont 2020  financie vo výške takmer 16 miliárd EUR, uvádza sa v tlačovej správe  EK z 13. októbra 2015.

V súlade so strategickými prioritami, ktoré predstavil komisár Moedas, program Horizont 2020 bude otvorený inovácii, otvorený vede a otvorený svetu. Nový pracovný program na roky 2016 – 2017 ponúka možnosti financovania prostredníctvom rôznych výziev na predkladanie návrhov, verejného obstarávania a iných činností, napríklad cien Horizont, čo spolu pokrýva takmer 600 tém. Štruktúra tohto programu odzrkadľuje celkovú flexibilitu programu Horizont 2020, ktorý sa zameriava na dlhodobé priority EÚ a najnaliehavejšie spoločenské výzvy, pričom mu zároveň umožňuje urýchlene riešiť vznikajúce problémy, napríklad výskyt ohnísk chorôb.

Programom sa podporí celý rad prierezových iniciatív: modernizácia európskeho spracovateľského priemyslu (1 miliarda EUR), technológie a normy pre automatické riadenie vozidla (vyše 100 miliónov EUR), internet vecí (139 miliónov EUR) na riešenie digitalizácie priemyslu EÚ; priemysel 2020 a obehové hospodárstvo (670 miliónov EUR) na rozvoj silného a trvalo udržateľného hospodárstva a inteligentné a udržateľné mestá (232 miliónov EUR) na lepšie začlenenie environmentálnych, dopravných, energetických a digitálnych sietí v mestských komunitách EÚ.

K dispozícii bude okrem toho najmenej 8 miliónov EUR na výskum bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ s cieľom pomôcť pri odhaľovaní a boji proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, 27 miliónov EUR na nové technológie na pomoc v boji proti zločinu a terorizmu, ako aj 15 miliónov EUR na výskum pôvodu migračných prúdov v Európe a ich dosahu. Nový pracovný program bude stavať aj na úspechoch vo výskume v oblasti zdravia, napríklad prelomových objavoch súvisiacich s ebolou, ktoré už získali podporu z programu Horizont 2020, a to tým, že investuje 5 miliónov EUR na riešenie kritického výskytu ohniska škodcu Xylella fastidiosa poškodzujúceho olivovníky.

Nový pracovný program je zároveň zameraný na zlepšenie dosahu financovania dostupného v rámci programu Horizont 2020. Zabezpečí predovšetkým viac peňazí pre inovačné podniky vďaka novým príležitostiam na získavanie financií podporovaným z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), spolu so sumou vyše 740 miliónov EUR určenou na podporu výskumných a inovačných činností v takmer 2000 malých a stredných podnikoch. Zintenzívni sa aj úsilie o zlepšenie synergie s inými programami financovanými z prostriedkov EÚ, ako zdôraznil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie, ako aj podpora žiadostí výskumníkov s jasnejšími usmerneniami a kritériami vplyvu.

Viac informácií poskytuje celá TS Európskej komisie

Zdroj: Európska komisia – tlačová správa

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
inovácie

Tlač