Festival vedy a techniky AMAVET

12. 10. 2015

logo AMAVETNadaní žiaci v oblasti vedy a techniky sa môžu prihlásiť na celoštátnu súťažnú prehliadku Festival vedy a techniky AMAVET. Festival je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Víťazi získajú nominácie na najprestížnejšiu súťaž mladých vedcov INTEL ISEF v USA.

Festival vedy a techniky AMAVET je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju vedeckovýskumnú činnosť pomocou panelovej prezentácie.
 
Žiaci v tímových alebo individuálnych prácach prezentujú svoje vedeckovýskumné projekty vedeckým pracovníkom a pedagógom v jedenástich súťažných kategóriách. Celoštátne finále súťaže sa uskutoční v dňoch 8. – 10. novembra v priestoroch nového Centra vedy CVTI SR na Bojnickej 3 v Bratislave,“ približuje doc. Ing. Jozef Ristvej PhD., predseda o .z. AMAVET.
 Pred celoštátnym finále súťaže sa uskutoční 6 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra (Nitriansky kraj), Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica (Banskobystrický kraj), Žilina (Žilinský kraj) a Prešov (Košický a Prešovský kraj).
Žiaci môžu prihlasovať svoje projekty na krajské kolá v príslušných termínoch, zverejnených na stránke súťaže, kde nájdu i viac informácií. Tí najlepší z krajských kôl postupujú priamo do finále.
Registrácia žiackych projektov na celoštátne kolo je otvorená do 20. októbra 2015, 12:00 hod. na stránke súťaže www.festivalvedy.sk.
Počas festivalu (v tých istých priestoroch) v dňoch 9.  10. novembra 2015 sa bude konať v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline: Národná konferencia SCIENTIX  Inovatívne formy vzdelávania v prírodovedných a technických predmetoch na základných a stredných školách.
 
Organizátorom súťaže je Asociácia pre mládež, vedu a techniku o. z. a v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, ktorá je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Zdroj: Tlačová správa  AMAVET

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Lekárske vedy , Pôdohospodárske vedy , Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Tlač