Ján Svoreň: Záujem o astronómiu som mal už od detstva

06. 10. 2015

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.Vesmír a vesmírne telesá ako kométy a meteority už odpradávna vyvolávali v ľuďoch záujem. Rovnako nás zaujímajú aj v súčasnosti, a preto boli témou septembrovej Bratislavskej vedeckej cukrárne: Kométy vo svetle najnovších objavov. Hosťom, ktorý prednášal študentom bol doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. z Astronomického ústavu SAV, ktorý študentov oboznámil s históriou výskumu komét, predstavil najkrajšie kométy 20. a 21. storočia a prezradil čo pomohla objaviť vesmírna sonda Rosetta.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. vyštudoval astronómiu a geofyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Od ukončenia štúdia pracuje na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici, kde sa venuje výskumu medziplanetárnej hmoty. V rokoch 2001 − 2009 bol riaditeľom Astronomického ústavu SAV. V roku 2001 pomenovala Medzinárodná astronomická únia Asteroid 1999 TE6 menom Svoreň.

 Doc. Svoreňa sme poprosili o krátky rozhovor:

Periodická kométa Churyumov-Gerasimenko, ako ju zachytila vesmírna sonda Rosetta v júni 2015  
NCP VaT: Kým/čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa? Lákali Vás už vtedy tajomstvá vesmíru?

J. S.: K astronómii som sa dostal už ako žiak základnej školy, v 6. triede som začal chodiť do astronomického krúžku. V Banskej Bystrici, kde som vyrastal, sme mali na kopci Vartovka hvezdáreň. Tam som trávil najprv večery a ako študent strednej školy aj noci pozorovaním meteorov.

 NCP VaT: Ako ste sa dostali k štúdiu astronómie a geofyziky?

J. S.: Záujem o astronómiu som mal už od detstva a keďže mi celkom dobre išla matematika a fyzika, ktoré sú nutným predpokladom, o mojom zameraní bolo rozhodnuté.

NCP VaT: Čo by ste odporučili mladým uchádzačom, ktorí by chceli študovať práve astronómiu? Máte pre nich nejaké tipy?

J. S.: Astronómia pôsobí na prvý pohľad romanticky, ale treba mať na pamäti, že je to časť fyziky s exaktnými metódami spracovania napozorovaných údajov. Dobré fyzikálne vzdelanie je nutné a v dnešných časoch je prirodzenou požiadavkou aj zvládnutie angličtiny (konferencie i publikovanie výsledkov, všetko je v angličtine). Na Slovensku je možné študovať astronómiu na magisterskom stupni na dvoch vysokých školách – na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 Bolid Komjatna nafotografovaný celooblohovou bolidovou kamerou Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej NCP VaT: Ktorú z komét považujte za najzaujímavejšiu?

J. S.: V histórii kometárnej astronómie zohrala najvážnejšiu úlohu periodická Halleyova kométa. Pri každom jej návrate k Slnku (posledne vo februári 1986) sa posunul výskum komét o významný krok dopredu.

 NCP VaT: Kedy najbližšie opäť uvidíme prelietať okolo Zeme nejakú kométu?

J. S.: Ročne je v dosahu stredne veľkých ďalekohľadov približne 20 komét. Tie veľké a nápadné však prichádzajú väčšinou nečakane – majú dlhé obežné doby a mnohé pozorujeme v blízkosti Zeme po prvýkrát za celú dobu moderného výskumu komét.

 NCP VaT: Akému výskumu sa v súčasnosti venujete?

J. S.: V súčasnosti svoj čas venovaný odbornej činnosti zameriavam na dva okruhy problémov. Prvým je skúmanie chovania komét vo veľkých vzdialenostiach od Slnka v čase, keď nie je prítomná plynná a prachová obálka a možno skúmať priamo procesy prebiehajúce na kometárnom jadre. Druhým je štúdium jemnej štruktúry meteorických rojov – teliesok uniknutých z komét a zrážajúcich sa so zemskou atmosférou.   

 NCP VaT: Ako vyzerá Váš typický deň v práci?Vysokohorské observatórium Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese

J. S.: Keďže moje povinnosti sú veľmi rôznorodé, aj pracovné dni sa dosť líšia. Iný je deň, ktorý nasleduje po nočnom pozorovaní, iný keď mám prednášky pre študentov Univerzity Pavla Jozef Šafárika alebo Univerzity Komenského a samozrejme iný keď som na služobnej ceste. V čase, keď som na pracovisku  v Starej Lesnej, sa snažím dopoludnia vybaviť admistratívne povinnosti súvisiace s funkciou zástupcu riaditeľa a manažéra ústavných projektov štrukturálnych fondov a popoludní (často do neskorého večera) čítam publikované vedecké práce z môjho odboru, spracovávam pozorovacie údaje a pripravujem vlastné vedecké články.

 NCP VaT: Práca vedca je často náročná. Prezraďte nám, ako relaxujete? 

J. S.: Moje koníčky – vysokohorská turistika, bicykel  a práca v záhradke.

 

Fotografia 1: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Fotografia 2: Periodická kométa Churyumov-Gerasimenko, ako ju zachytila vesmírna sonda Rosetta v júni 2015

Fotografia 3: Bolid Komjatna nafotografovaný celooblohovou bolidovou kamerou Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej

Fotografia 4: Vysokohorské observatórium Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese

Fotografie – zdroj: NCP VaT, doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Rozhovor pripravila: Mgr. Viera Fábryová

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač