Objavili mimozemské stavby?

22. 10. 2015

KIC 8462852 ‑ to nie je telefónne číslo, ale číslo hviezdy, ktorú Keplerov teleskop sleduje už od roku 2009. Už vtedy im na tejto hviezde čosi nesedelo. Zmena intenzity svetla tejto čudesnej hviezdy spustila lavínu triezvych i uletených hypotéz.

(20.10.2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 22/23; Anton Adamčík / Lucia Barmošová, Ľuboš Sarnovský)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Počuli ste o tom, že tisíc päťsto svetelných rokov od nás vraj existuje vyspelá mimozemská civilizácia?"

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Vedci spozorovali nezvyčajný svetelný signál, ktorý od tejto hviezdy prichádza, a vypracovali odvážnu hypotézu."

Lucia Barmošová: „Americká organizácia pre výskum mimozemských civilizácií preto nasmerovala svoj teleskop správnym smerom a čaká na jasnejšie znamenie."

Anton Adamčík, redaktor: „KIC 8462852 ‑ to nie je telefónne číslo, ale číslo hviezdy, ktorú Keplerov teleskop sleduje už od roku 2009. Už vtedy im na tejto hviezde čosi nesedelo."

Mgr. Zuzana Musilová, astrobiologička, Bristol University: „Štyri roky teda študovali svetlo, ktoré prichádzalo, a zistili, že tam bol taký nejaký zvláštny signál."

Mgr. Martin Vaňko, PhD., Astronomický ústav SAV (telefonát): „Neštandardnejšia je v tom, že obyčajne je to len niekoľko percent. Ten pokles svetla v tomto prípade je to až dvadsať percent."

Anton Adamčík: „Hovoríme o poklese svetelného signálu pri pozorovaní väčšiny hviezd v okamihu, keď popred ne práve prechádza niektorá z jej vlastných planét."

Mgr. Martin Vaňko, PhD.: „To znamená, že tá planéta obieha okolo tej materskej hviezdy a jednoducho po prechode popred kotúč tej hviezdy dochádza k zmene alebo k poklesu jasnosti."

Anton Adamčík: „V prípade hviezdy KIC 8462852 je ten pokles príliš veľký."

Mgr. Zuzana Musilová: „Toto nemá signál len obyčajnej planéty."

Mgr. Martin Vaňko, PhD.: „To svetlo absorbuje alebo neprepúšťa niečo, čo je omnoho väčšie."

Anton Adamčík: „Zmena intenzity svetla tejto čudesnej hviezdy spustila lavínu triezvych i uletených hypotéz. Jedny z tých triezvejších napríklad hovoria, že ide o trosky po zrážke viacerých planét, alebo je to nejaký zvláštny prstenec."

Mgr. Zuzana Musilová: „Najlepšia teória je, že tam je taká skupina komét, ktoré vlastne sú v okolí tej hviezdy, a to vytvára ten signál."

Anton Adamčík: „Ak ale trošku popustíme uzdu fantázii, môže to byť aj nejaká stavba mimozemskej civilizácie, povedzme na zachytávanie energie, ktorú hviezda vyžaruje."

Mgr. Zuzana Musilová: „Aj spoločnosť SETI, ktorí vyslovene hľadajú signály od mimozemšťanov v Amerike, tak vlastne namierili aj ich teleskopy tým smerom."

Anton Adamčík: „No aj napriek takejto eufórii väčšina vedcov zostáva skeptická."

Mgr. Zuzana Musilová: „Tým vedci chceli ukázať, že majú ako otvorenú myseľ."

Anton Adamčík: „Faktom, o ktorý sa dá v tejto chvíli oprieť, je iba prudší pokles signálu. Čo sa za ním naozaj skrýva, zatiaľ zostáva záhadou."

Mgr. Martin Vaňko, PhD.: „Vyrieši sa až vtedy, keď budeme mať viacej pozorovaní."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(AO)

Fotozdroj: Archív televíznej stanice JOJ

Kľúčové slová:
astronómia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač