Oceňované technológie v CVTI SR

12. 10. 2015

Cenu za transfer technológií na Slovensku 2015 v kategórii Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi získala technológia využitia probiotických mikroorganizmov kmeňa Lactobacillus Plantarum na úpravu a stabilizáciu zdraviu prospešnej črevnej mikroflóry človeka, ktorú vypracovali dvaja pracovníci Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.Televízna stanica TA 3 prináša rozhovory s účastníkmi konferencie.

(09. 10. 2015; Televízna stanica TA 3; Dobré správy; 19.50; por. 11/11; Lenka Ježová a Pavol Kirinovič)

Pavol Kirinovič, moderátor: „Vymyslieť niečo nové, čo sa napríklad ešte v priemysle nepoužíva, tak to je naozaj veľký úspech. A ešte náročnejšie je, aby ten nápad niekto reálne prebral aj do praxe, a aby fungoval tak, ako má. Nedávno sa u nás konala jedna súťaž, ktorá za zamerala práve na takéto projekty našich talentovaných vedcov."

Lenka Ježová, redaktorka: „Do súťaže o Cenu za transfer technológií sa prihlásilo vyše sto záujemcov. Vyhrať ale mohli len tí, ktorí splnili kritérium uplatnenia ich výsledkov práce na trhu."

Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií CVTI SR: „ Snažíme sa v rámci komisie identifikovať technológiu, ktorá sa ukazuje v priebehu toho roka ako technológia, ktorá má potenciál v praxi zaujať."

Lenka Ježová: „Ako inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi zvíťazil projekt, ktorý pomáha vyrovnať črevnú mikroflóru. Výskumníkom pomohli najmä bohaté skúsenosti z farmácie."

Daniel Pella, dekan LF UPJŠ v Košiciach: „Dlhé roky sa venujú problematike výživových doplnkov."

Lenka Ježová: „V kategórii Najlepšie realizovaný transfer technológie získal cenu univerzitný tím vedcov, ktorý vytvoril prísadu na zvýšenie cetánového čísla dieslových palív."

Lucia Rybanská, Kancelária spolupráce s praxou, STU: „Snažíme sa všetkým našim vedeckovýskumným pracovníkom pomáhať na začiatku, keď vytvárajú nejaké nové technológie, nové vynálezy."

Lenka Ježová: „Najlepší prístup inovátora k realizácii transferu technológií mal zase pedagóg z Katedry robotiky Slovenskej technickej univerzity."

František Duchoň, Ústav robotiky a kybernetiky, STU: „V tomto smere to uplatnenie je naozaj široké, od výroby áut po elektrotechniku, potravinársky priemysel."

Lenka Ježová: „Ministerstvo školstva vidí v súťaži veľký potenciál a chce v nej pokračovať aj v ďalších rokoch."

Romana Kanovská, štátna tajomníčka ministerstva školstva: „Aplikačná úroveň vedy a výskumu, to znamená, tomu, čomu sa hovorí transfer technológií do praxe, je niečo, čo aj prostredníctvom tohoto projektu a prostredníctvom veľkého záujmu ministerstva školstva plánujeme ďalej rozvíjať."

Lenka Ježová: „Niektoré projekty dokonca zaujali aj zástupcov firiem, pričom už rokujú o predaji licencií so samotnými autormi projektov. Lenka Ježová, TA 3."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku, workshop, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač