Projekt DCOM patrí medzi najlepšie cloudové projekty roka 2015

16. 10. 2015

Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) potvrdil svoje technologické kvality získaním ocenenia EuroCloud Award 2015. V celkovej konkurencii viac ako 50 zúčastnených projektov z 11 krajín rozdelených do 6 kategórií sa zaradil projekt elektronizácie samosprávy medzi tri najlepšie európske cloudové projekty v kategórii Best Cloud Service for Vertical Markets.

„Nominácia projektu DCOM medzi európsku špičku v rámci EuroCloud Award len potvrdzuje správnosť technického a technologického riešenia projektu DCOM. V tejto súvislosti chcem poďakovať všetkým partnerom v rámci projektu DCOM za ich nasadenie a prínos pre celkový úspech projektu, ktorý zlepší kvalitu života občanom a podnikateľov Slovenska. Takéto ocenenie na európskej úrovni chápeme ako ocenenie práce všetkých zúčastnených strán.” povedal Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.

Súťaže sa môžu zúčastniť subjekty poskytujúce cloudové služby na európskom trhu, či už sú to samotní poskytovatelia, konzultanti, startupisti, inovátori, alebo koneční zákazníci. Kongresu EuroCloud Forum 2015 sa zúčastňuje pravidelne špička medzinárodného cloudového biznisu. EuroCloud Award 2015 je významné ocenenie za najlepšie cloudové služby a riešenia v celoeurópskom priestore, ktoré každoročne odovzdáva EuroCloud. Odovzdávanie cien sa konalo počas trojdňového EuroCloud fóra v Barcelone.


Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt má napomôcť pri zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. Viac informácii o projekte DCOM na www.dcom.sk.

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) je záujmové združenie právnických osôb, založené Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Zo zakladajúcej listiny je hlavným predmetom činnosti DEUS podpora a propagovanie procesov informatizácie a elektronizácie vo verejnej správe, s dôrazom na územnú samosprávu a zabezpečovanie nevyhnutnej informačno-komunikačnej podpory pre územnú samosprávu.

Zdroj: PR servis, 13. 10. 2015

(AO)

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač