Slovnaft už deviatykrát ocenil najlepšie diplomové práce a mladých chemikov

26. 10. 2015

Slovnaft každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu so zameraním na techniku a procesy súvisiace s technológiami používanými v Slovnafte. Oceňuje  sa hlavne výnimočnosť prác. Tento rok to bolo v už poradí deviate podujatie.
V piatok 23. októbra 2015 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení na základe výsledkov súťaže o najlepšiu diplomovú prácu „NAJ diplomovka“ za akademický rok 2014/2015 a súčasťou podujatia bolo aj  ocenenie  najúspešnejších mladých chemikov spomedzi stredoškolákov.

ocenení mladí chemici na podujatí v Slovnafte 

Ocenenia pre mladých chemikov
Na  tohtoročnej Medzinárodnej chemickej olympiáde v Azerbajdžane  si naši gymnazisti vybojovali v tvrdej konkurencii takmer 300 súťažiacich zo 70 krajín vynikajúce umiestnenia. Zlato, striebro, ale aj bronz.
Jakub Obuch z Gymnázia Jána Hollého v Trnave vyhral prvé miesto, Roman Staňo z košického Gymnázia Poštová a Štefan Stanko z Gymnázia A. Vrábla Levice získali striebro a Miroslava Palacková z prievidzkého gymnázia sa vrátila s bronzovou medailou. V neoficiálnom poradí sa tak Slovensko umiestnilo na vynikajúcom 13. – 18. mieste.
Predseda Slovenskej komisie chemickej olympiády doc. RNDr. Martin Putala, CSc. poďakoval Slovnaftu za dlhoročnú podporu a  Jakub Obuch, Štefan Stanko (zastupoval ho otec), Miroslava Palacková  si prebrali vecné ceny. 

Ocenenia za najlepšie diplomové práce
Od roku 2008 Slovnaft každoročne oceňuje najlepšie diplomové práce študentov posledných ročníkov vybraných fakúlt. Finančnú odmenu získavajú študenti, aj ich alma mater.
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu úzko nadväzuje na spoluprácu Slovnaftu s kľúčovými slovenskými univerzitami a jej cieľom je umožniť prepojenie skúseností univerzít ako popredných vzdelávacích inštitúcií v SR a Slovnaftu v oblasti odborného vzdelávania.
Súťaže „NAJ diplomovka 2015“ sa zúčastnili  jednotlivé fakulty Slovenskej technickej univerzity,  zaslaním výnimočných diplomových prác do súťaže.

Ocenenie získali tieto diplomové práce:

- Diplomová práca študentky FCHPT STU Michaely Klenovičovej na tému: Modelovanie katalytického hydrokrakovania vákuového zvyšku
-  Diplomová práca študenta Strojníckej fakulty STU Petra Špačeka na tému: Návrh prehrievača pary 13E205
-  Diplomová práca študenta Strojníckej fakulty STU Lukáša Durina na tému: Návrh prúdového kompresora

Výhercom a pedagógom (vedúcim diplomových prác) boli slávnostné odovzdané finančné dary, autorom diplomových prác vo výške 1 000 €;  fakultám vo výške 3 000 € za každú víťaznú diplomovú prácu.
Medzi vedúcich diplomových prác ktorí sa zaslúžili o dobré výsledky patria: doc. Ing. Juma  Haydary PhD. (STU – Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie), Ing. Martin Juriga, PhD. (STU – Strojnícka fakulta), Ing. František Dzianik, PhD. (STU – Strojnícka fakulta), a prof. Ing. Marián Peciar, PhD., prorektor pre spoluprácu s praxou.

odovzdávanie cien na súťaži o najlepšiu diplomovú prácu za rok 2015

Všetky tri ceny získala Slovenská technická univerzita, ktorá bola úspešná už aj v minulosti. Dve ceny získala Strojnícka fakulta, Ústav chemických a hydraulických strojov (kde je  vedúcim ústavu prof. Ing. Marián Peciar, PhD.) a prvú cenu Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva.

 

Spracovala Mária Izakovičová

Foto:M. Izakovičová, CVTI SR

 

Kľúčové slová:
súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač