Študentský kongres o fotonike zaujal žiakov i pedagógov

15. 10. 2015

Fotonika je vedný odbor na rozhraní fyzikálnych a technických vied, ktorý skúma generáciu, prenos a detekciu svetla a iných foriem žiarivej energie. Laser rozvinul možnosti fotoniky zásadným spôsobom. Fotonika podporuje technológie používané v bežnom živote – smartfóny, laptopy, internet, medicínske prístroje alebo osvetlenie. 21. storočie bude závisieť na fotonike rovnako, ako 20. storočie záviselo na elektronike. Aj tieto informácie sa dozvedeli účastníci Študentského kongresu o fotonike 2015, ktorý zorganizovalo Medzinárodné laserové centrum v dňoch 14. a 15. 10. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera.   

Študentský kongres o fotonike 2015

V CVTI SR, na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, sa počas dvoch dni vystriedali žiaci základných škôl i stredoškoláci. V stredu 14. 10. 2015 prišli žiaci 6. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka 8-ročných gymnázií z Bratislavského kraja a vo štvrtok 15. 10. 2015 študenti stredných škôl a 5. – 8. ročníka 8-ročných gymnázií z celého Slovenska. 

Pripravené workshopy boli zamerané na: Prezentáciu fotoniky a jej aplikácií (GoPhoton! postgery, smartfonové aplikácie na meranie farieb, tepu srdca a pod.); 3D tlačenie (SiProgs); Inovácie vo fotonike (GoPhoton! súpravy Explorer: solárna energia, komunikácie, princípy optiky a pod.); Maľovanie svetlom (GoPhoton!); Hranie sa so svetlom (Kvant): súpravy pre školy, rozkladanie a skladanie farieb.

Slávnostné otvorRNDr. Dušan Chorvát, PhD.enie kongresu bolo spojené s laserovou šou, ktorá upútala pozornosť účastníkov, bez rozdielu veku. Zástupca riaditeľa Medzinárodného laserového centra (MLC) RNDr. Dušan Chorvát, PhD., vo svojom vystúpení populárnou formou vysvetlil a na príkladoch ukázal, na akých princípoch funguje laser. Prítomných pozval na Deň otvorených dverí MLC, ktorý sa uskutoční v pondelok 19. 10. 2015 v Medzinárodnom laserovom centre, Ilkovičova 3, Bratislava, Mlynská dolina. Viac informácií nájdete na www.ilc.sk

O svojich nezabudnuteľných zážitkoch a skúsenostiach z púšti v Ecuadore hovorili výhercovia súťaže SUMACO. Traja študenti žilinského gymnázia – Denis Fitzel, Samuel Kriška a Matej Krajči – strávili 32 dní v biosférickej  rezervácii SUMACO, chránenej UNESCO-m.

Pôsobivé boli aj prezentácie žiackych a študentských projektov, napríklad Pozorovanie ohybu svetla, Rozklad svetla a miešanie farieb, Šírenie svetla, Dúha, Halové javy, Polárna žiara a rad ďalších.

Súbežne s programom pre žiakov a študentov konal sa aj workshop učiteľov, v rámci ktorého odzneli dve prezentácie, a to: Fotonika a Photonics Toolkit (Photonics4All) súpravy – edukatívnej pomôcky pre výučbu fotoniky v rámci fyziky a Aplikácie fotoniky (smartfonové aplikácie na meranie farieb, tepu srdca a pod.).

Photonics4All je Európsky podporný projekt financovaný Európskou komisiou s cieľom propagovať fotoniku a technológie založené na svetle medzi mladými ľuďmi, podnikateľmi a širokou verejnosťou v rámci Európskej únie. V rámci tohto projektu budú vyvíjané viaceré nástroje vysvetľujúce princípy fotoniky, jej využitie a podporujúce jej štúdium, ako napr. Fotonické aplikácie, hry a animované videá. Aby sa fotonika stala populárnejšou, budú okrem týchto nástrojov organizované špeciálne aktivity pre každú cieľovú skupinu: start-up výzvy, aktivity pre školy a detské univerzity a ďalšie.

Študentský kongres o fotonike 2015

Cieľom Študentského kongresu o fotonike bolo prehĺbiť vedomosti účastníkov a vzbudiť väčší záujem o fotoniku – náuku o svetle. Workshopy preukázali pestrosť využitia fotoniky. Praktické aplikácie použitia svetla a experimentov so svetlom, prezentácie vlastných projektov zúčastnených žiakov, ako aj diskusia a odporúčania o možnej perspektíve profesionálneho rozvoja, boli prínosom tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov. 

PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová

Fotogaléria na portáli NCP VaT

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie, projekty, fyzikálne vedy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač