Študuj vedu a techniku

08. 10. 2015

Rozhlasová stanica Regina_logo (07. 10. 2015; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 16/16; Lenka Bodová, Peter Béreš)

Peter Béreš, moderátor: „Študuj vedu a techniku. V duchu tohto hesla sa nesie októbrová séria prednášok popredných slovenských vedcov. Tí sa vo všetkých krajoch postupne predstavia tisíckam školákov, ktorých chcú motivovať k štúdiu vedeckých profesijných odborov. Dnes sa s vedcami mohli stretnúť študenti v Košiciach."

Lenka Bodová, redaktorka: „Čoraz menej mladých ľudí chce študovať prírodovedné a technické odbory. Cez pozitívne príklady úspešných slovenských vedcov sa rezort školstva snaží zvýšiť ich záujem. Dnes sa v Košiciach predstavili vedci z oblasti matematiky, informatiky, elektrotechniky a biomedicíny. Študentov prednášky zaujali."

Študentka 1: „Táto prednáška ma motivovala k tomu, aby som išla študovať techniku na univerzite."

Študent 2: „Bolo to tiež zaujímavé, že nás zapojili celkovo do tej prednášky, aj na náš názor, že sa nás takto opýtali."

Študentka 3: „Ja som nad tým už rozmýšľala skôr, že pôjdem študovať vedu a techniku. A toto ma k tomu prinútilo viac o tom rozmýšľať."

Lenka Bodová: „Prednášajúcim je aj bývalý minister školstva Milan Ftáčnik, ktorý v súčasnosti prednáša na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave."

Milan Ftáčnik, prednášajúci: „Je veľká šanca, že keď študent vyštuduje informatiku alebo matematiku, že sa naozaj skutočne uplatní a jeho platové ohodnotenie bude vyššie ako priemer."

Lenka Bodová: „Inšpirovať tínedžerov k štúdiu biomedicíny prišiel Peter Sýkora, riaditeľ Centra pre bioetiku na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave."

Peter Sýkora, riaditeľ Centra pre bioetiku na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave: „Tí mladí ľudia, ktorí tu dneska sedia v laviciach, mnohí z nich, dúfam, budú študovať buď biológiu alebo iný biomedicínsky odbor alebo priamo medicínu. Verím, že mnohí z nich objavia nové metódy liečby.“

Lenka Bodová: „Pozitívnym príklad je Róbert Múčka, ktorý sa venuje navrhovaniu dizajnu áut. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení so zameraním na transport a dizajn. Štúdium ukončil pred rokom a tvrdí, že s uplatnením nemal žiadny problém."

Róbert Múčka, dizajnér áut: „Ten dizajn a hlavne automobilový dizajn je prostredie hlavne pre študentov, ktorí sú kreatívni a ktorí tú kreativitu neobjavujú v nejakej abstraktnej podobe, ako je maľba, ale ktorí majú práve tú pohnútku vytvárať produkty, ktoré prinášajú pre ľudí nejaký úžitok."

Lenka Bodová: „Zajtra navštívia vedci Prešov a postupne ďalších pätnásť miest. Vedecká roadshow bude trvať do konca októbra."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač