Súčasnosť a budúcnosť geometrie

08. 10. 2015

Tlačová správa

plagát k podujatiuV polovici septembra sa za podpory Medzinárodného vyšehradského fondu uskutočnila v Terchovej, v malebnom prostredí Malej Fatry, medzinárodná, Slovensko-česká konferencia o geometrii a grafike. Konferencia bola spoločným podujatím národných spoločností pre geometriu a grafiku SSGG a CSGG, ktoré nadviazalo na tradíciu spoločných československých matematických konferencií a spojilo dve každoročne organizované medzinárodné konferencie, v poradí už 24. ročník Sympózia o počítačovej geometrii a grafike na Slovensku a 35. Konferenci o geometrii a grafice v Českej republike.
Zúčastnili sa jej odborníci z krajín Vyšehradskej štvorky, Rakúska a Austrálie, ktorí prezentovali výsledky svojej vedeckej práce z rôznych odvetví geometrie, jej aplikácií v technických a vedných disciplínach, ako aj z oblasti didaktiky a metodiky výučby geometrie. Dôležitá bola široká plenárna diskusia o stave a prognózach matematického vzdelávania na vysokých školách, kde účastníci reagovali na alarmujúci stav terciárneho vzdelávania v celom stredoeurópskom regióne, keď na vysoké školy prichádzajú študovať študenti so slabou prípravou a nízkym záujmom o technické a prírodovedné disciplíny. Vyústením diskusie bude vytvorenie dvoch dôležitých dokumentov, v ktorých sa bude formulovať základný rámec obsahu a cieľov moderného geometrického vzdelávania na vysokých školách súčasnosti. Záujemci ich budú môcť nájsť na webovej stránke projektu http://www.ssgg.sk/scg/visegrad/.
Abstrakty odznených príspevkov sú už teraz sprístupnené na webovej stránke konferencie: http://www.ssgg.sk/scg/.

Kliknutím na plagát získate ho v pnom rozlíšení

Daniela Richtáriková

Slovenská  spoločnosť pre Geometriu a Grafiku

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
matematické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač