Technológie pomáhajú chrániť vodné zdroje

20. 10. 2015

Náš organizmus je z veľkej časti tvorený vodou, ktorá je životne dôležitým zdrojom nielen pre ľudí, ale aj pre celú faunu a flóru na celom svete. Dobre si to uvedomuje aj skupina výskumníkov z projektu Jefferson, ktorá zbiera dáta a zisťuje stav vody v jednom z najznámejších amerických jazier George v štáte New York. Využívajú pritom najmodernejšie technológie, medzi ktorými nechýba ani čoraz známejší internet vecí.

 logo Televízie TA 3(18. 10. 2015; Televízna stanica TA 3; Svet technológií; 17.45; por. 5/7; Harry Gavendová a Ľubo Straka)

Ľubo Straka, moderátor: „Náš organizmus je z veľkej časti tvorený vodou, ktorá je životne dôležitým zdrojom nielen pre ľudí, ale aj pre celú faunu a flóru na celom svete. Dobre si to uvedomuje aj skupina výskumníkov z projektu Jefferson, ktorá zbiera dáta a zisťuje stav vody v jednom z najznámejších amerických jazier George v štáte New York. Využívajú pritom najmodernejšie technológie, medzi ktorými nechýba ani čoraz známejší internet vecí."

Harry Gavendová, redaktorka: „Big DATA, IOT, alebo internet vecí, to sú slová, za ktorými sa v projekte Jefferson skrýva previazaný systém zložený z lacných výpočtových zariadení senzorovej technológie určenej pre zber údajov, a samozrejme nesmie chýbať ani komunikačná technológia pre prenos získaných dát. Práve internet vecí zohráva podstatnú úlohu v tomto projekte, ktorý má na starosti zisťovanie ekologických zmien v jazere George a ktorý by tak mohol pomôcť s ochranou tohto vzácneho vodného zdroja."

Rick Relyea, výskumník, IBM Research: „Hlavnou hrozbou pre jazero George, ako aj pre vodné zdroje na celom svete, je prísun množstva živín z hnojív či z odpadových vôd. Kontaminácia vo forme pesticídov, cestnej soli súvisí s rozvojom obývaného okolia, čo nám mení stav vody v jazere. Tiež musíme rátať s príchodom invazívnych živočíchov."

Harry Gavendová: „Pre vykonanie obrovského množstva meraní je dôležité zapojiť poriadne vybavenie, a práve tu sa o slovo hlásia technológie."

Harry Kolar, výskumník, IBM Research: „Budujeme pozorovací systém zložený zo senzorov pre zber údajov. Má imigračné schopnosti a technológiu notifikácií. Súčasťou je informačná platforma pre analýzu týchto údajov. Poskytujeme inteligentné výpočty v priebehu zberu údajov senzormi priamo v teréne, a posielame ich na analýzu vedcom zainteresovaným na projekte."

Harry Gavendová: „Na tento účel bolo zostrojené špeciálne zariadenie, ktoré využíva solárnu energiu a ktoré je okrem merania vodných procesov tiež vybavené systémom pre meranie klimatických zmien v okolí jazera."

Mike Kelly, výskumník, IBM Research: „Vertikálny profil nám umožňuje snímať vodný stĺpec v priebehu dňa. Šesť senzorov vrátane tých s tepelnou vodivosťou, a tiež kyslíkových, vykonáva merania. Zariadenie je naprogramované na profilovanie vodného stĺpca každú hodinu, presne podľa toho, ako sonda postupuje dole, po každom jednom metri."

Harry Gavendová: „Okrem toho majú výskumníci k dispozícii laserovú technológiu Lidar určenú pre získanie 3D topografických máp jazera."

Harry Kolar: „Integrovali sme modelovací systém. Vďaka týmto údajom sme schopní kontrolovať a aktuálne upravovať model tak, aby sme pochopili, ktoré určité udalosti majú dopad na biologický, alebo fyzický ekosystém. Môžu to byť zmeny v cirkulácii vody, zmeny v usadeninách či zvýšenie obsahu soli a roztápanie ľadu v celej oblasti."

Harry Gavendová: „Nové poznatky získané vďaka novým technológiám by tam mohli zabezpečiť včasné prijatie opatrení na ochranu sladkovodných zdrojov kdekoľvek na svete. Veď práve voda je pre nás tá najvzácnejšia tekutina."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač