Trenčania spoznajú tajomstvá energie

23. 10. 2015

plagát k podujatiuKde sa energia berie, ako sa uvoľňuje alebo aj to, že pri jej výrobe sa nemusí ničiť životné prostredie predvedie uznávaný vedec Michael Londesborough na vedeckej show v Trenčíne.

Vedeckú show organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR. Spomínaná téma Tajomstvo energieje určená predovšetkým stredoškolákom. V ďalšej téme s názvom „Špióni, raketové palivá, lieky a mikroelektronika: úžasná chémia boranov!“ vedec vysvetlí, prečo sú borany – teda zlúčeniny bóru a vodíka – úžasné chemikálie. Návštevníkov prevedie prvým storočím ich výskumu plného špionáže, tajomného raketového paliva, polovodičov, mikroelektroniky a dokonca i nádeje pre chorých na HIV/AIDS. Táto téma je určená hlavne vysokoškolskej mládeži a odbornej verejnosti.
Vedecká show Michaela Londesborougha sa uskutoční 27. októbra 2015 o 9.00 a 13.00 hod. v aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Bližšie informácie o podujatí a možnosť registrácie nájdete na stránke www.ncpvat.sk v sekcii Popularizačné podujatia.

Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph. D. je britský vedec, ktorý v súčasnosti pracuje v Ústave anorganickej chémie na Akadémii vied ČR. Vo svojom výskume dosiahol v roku 2014 veľký úspech; podarilo sa mu v spolupráci so španielskymi vedcami objaviť unikátny laser na báze boranov. Venuje sa najmä popularizácii vedy v širokej verejnosti, výučbe mladých ľudí a budovaniu vzťahov medzi mladými vedcami vo Veľkej Británii a Českej republike.

Uverejnila: MI

Zdroj: NCP VaT

Tlačová správa

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky

Tlač