Univerzita Komenského otvorila Konfuciov inštitút

13. 10. 2015

logo UK v BratislaveBratislava 12. októbra 2015: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes slávnostne otvorila Konfuciov inštitút, ktorý vznikol ako stopäťdesiata inštitúcia svojho druhu v Európe a zároveň jedna z takmer päťsto na celom svete.  

Poslaním inštitútu je sprostredkovať študentom a širokej verejnosti zasvätené poznatky o čínskom jazyku a kultúre  formou kurzov a pestrého spektra rozličných podujatí a stať sa platformou pre kultúrnu výmenu medzi Čínou a Slovenskom.
„Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského nadväzuje na dlhoročnú tradíciu výučby a výskumu v odbore čínske štúdiá  a sinológia na Katedre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty UK,“ približuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Činnosť inštitútu však bude zameraná nielen na študentov UK a iných vysokých škôl, ale aj na laickú a odbornú verejnosť. Jeho poslaním je organizovať kurzy, semináre, ale i sprievodné aktivity , akými sú napríklad výstavy, premietania filmov, prednášky a i.  Univerzita Komenského otvorila Konfuciov inštitút

Úvodnú ponuku kurzov inštitútu tvoria: čínsky jazyk pre začiatočníkov, čínska ekonomika, základy kaligrafie, cvičenie wu-šu a cvičenie tchaj-ťi-čchüan.
Výučba čínskeho jazyka bude prebiehať na rôznych úrovniach a od budúceho akademického roka bude na pôde inštitútu možné zakončiť štúdium medzinárodne uznávanou skúškou HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) a ústnou skúškou HSKK (Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi), v prípade študentov do 18 rokov skúškou YCT (Youth Chinese Test). Jazykové kurzy vedú čínsku lektori certifikovaní v odbore výučby čínštiny ako cudzieho jazyka.

Univerzita Komenského otvorila Konfuciov inštitútNáplňou činnosti Konfuciovho inštitútu pri UK bude aj sprostredkovanie a realizácia ďalších jazykových aktivít a kultúrnej výmeny medzi Slovenskom a Čínou. Pre študentov a záujemcov o čínsky jazyk a kultúru bude k dispozícii rozsiahla knižnica inštitútu.
Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Tlačová správa

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač