V Žiline sa bude objavovať veda

01. 10. 2015

    logo NCP VaT  Študenti a široká verejnosť objavia vedecké fakty, o ktorých možno netušili. Panelová výstava s názvom „Zaujímavosti vo vede“ bude prvýkrát vystavená v budove Žilinskej univerzity v Žiline od štvrtku 1. októbra 2015.

Výstava prezentuje známe i neznáme vedecké fakty. Na ich príprave sa podieľali slovenskí, ako aj zahraniční vedci. Významne prispeli aj študenti a organizátori vzdelávacích podujatí z organizácie P-mat.

Výstava je určená tak deťom, ako aj dospelým, teda všetkým, ktorí majú záujem dozvedieť sa čo najviac zo sveta vedy pútavým a zrozumiteľným spôsobom. Jej cieľom je prepojiť vedu s bežným životom; z tohto dôvodu sú niektoré odborné fakty vysvetlené pomocou predmetov každodennej potreby. Zaujímavosti sú tematicky doplnené ilustračnými obrázkami, ktoré svojou pestrosťou zaujmú návštevníka hneď na prvý pohľad.
K faktom, ktoré sú prezentované na výstave, si návštevníci môžu prečítať aj širšie vysvetlenie. Vysvetlenie faktov je zverejnené na webovej stránke www.vedanadosah.sk, v sekcii Zaujímavosti vo vede. K vysvetleniam jednotlivých faktov sa návštevníci dostanú aj pomocou QR kódov, ktoré sú súčasťou plagátov.

Výstavu „Zaujímavosti vo vede“ pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

            logá POP VAT

Tlačová správa

 (MI)

Kľúčové slová:
výstavy, popularizácia vedy a techniky

Tlač