Veda v CENTRE: Polymérne nanokompozity a ich aplikácie

21. 10. 2015

Ing. Mária Omastová, DrSc.Vo štvrtok 29. 10. 2015 o 17.00 hod. príde do vedeckej kaviarne predstaviť polymérne nanokompozity ako novú triedu polymérnych materiálov uznávaná chemička a odborníčka na polymérne materiály Ing. Mária Omastová, DrSc., z Ústavu polymérov SAV v Bratislave. Kolektív pod jej vedením získal v roku 2012 Cenu SAV za vedeckovýskumnú činnosť a za súbor vedeckovýskumných prác v interdisciplinárnom výskume elektricky vodivých polymérov, polymérnych kompozitov a nanokompozitov.

Neustály nárast výroby a spotreby polymérnych materiálov kladie stále väčšie nároky na zlepšovanie ich spracovateľských a úžitkových vlastností. V tomto smere výrazne napomáha dynamický rozvoj nanotechnológie, vedy, ktorá sa zaoberá správaním, vlastnosťami a vytváraním štruktúr s rozmermi blížiacimi sa veľkosti atómov. Práve aplikácie takýchto štruktúr sa v blízkej budúcnosti očakávajú vo všetkých odvetviach priemyslu, ale aj v medicíne, ako aj v ďalších oblastiach.

Počas prednášky sa dozvieme, čo sú to polymérne nanokompozity, ako sa pripravujú a kde všade by sa mohli využívať. Dr. Omastová bude prezentovať nanokompozity na báze elastomérnej matrice a uhlíkových nanotrubičiek (CNT) a predstaví aj polymérne aktuátory s CNT, ktoré sú zaujímavé napr. pre výrobu hmatového displeja pre zrakovo postihnutých. Vodivé polyméry pokrývajúce uhlíkové nanotrubičky alebo grafénové nanočastice našli uplatnenie ako katódové vrstvy v solárnych článkoch. Príkladov, kde všade sa stretávajú plasty s nanotechnológiami je veľa, reálnych aplikácií je však menej, napriek tomu je táto oblasť výzvou pre intenzívny výskum, ktorý určite prinesie v budúcnosti v mnohých oblastiach zlepšenie nášho súčasného života.                      

Veda v CENTRE 29-10-2015

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Kontakt pre médiá – CVTI SR:

Mgr. Monika Vozárová; 02/69253161; monika.vozarova@cvtisr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Odbor propagácie vedy a techniky

PhDr. Zuzana Hajdu, 02/69253 134, zuzana.hajdu@cvtisr.sk

Uverejnila: MB

Fotozdroj: http://www.matnet.sav.sk/index.php?ID=325

Kľúčové slová:
CVTI SR, chemické vedy, popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač