Veda zábavnou formou

01. 10. 2015

Na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa mohli stredoškoláci dozvedieť viac o vede, a to zábavnou formou. Vo vedeckej show pod názvom Tajomstvo energie vystúpil český vedec britského pôvodu a známy popularizátor vedy Michael Londesborough. Po Košiciach ho môžu vidieť aj študenti v Prešove.

Rozhlasová stanica Košice_logo

(30. 9. 2015; Rozhlasová stanica Košice; Metropolitné správy; 13:00; por. 4/4; Lucia Korečková)

Lucia Korečková, moderátorka: „Viac o vede zábavnou formou sa dnes dopoludnia mohli dozvedieť stredoškoláci na pôde UPJŠ v Košiciach. Od deviatej ráno odštartovala prednáška s názvom Tajomstvo energie, ktorú viedol Michael Londesborough, český vedec britského pôvodu a známy popularizátor vedy.

Michael Londesborough, český vedec britského pôvodu (preklad z češtiny):  „Ako naša planéta dokáže zachytávať a uchovávať energiu zo Slnka v chemickej forme a ako to využitie chemickej energie súvisí s rozvojom ľudstva. Musíme byť šikovní a múdri, nebyť závislí len na uhľovodíkoch, ktoré sú výsledné látky z fotosyntézy ako hlavný zdroj energie."

Lucia Korečková: „Na prednáške nechýbali ani praktické ukážky, ktoré medzi študentmi zožali veľký úspech."

Anketa – študenti :

„Páčilo sa nám to veľmi, bolo to veľmi zaujímavé – experimenty a celkovo vlastne tá prednáška, ako ju viedol, že nie je to len čisto to strohé čo na hodinách, ale aj môže to byť zaujímavé, celá tá veda."

 „Ukazoval všelijaké zaujímavé pokusy."

„Úžasné to bolo, som úplne mimo z toho. Samá energia to bola, horelo to, niečo úžasné. O pokusy tu nebola núdza."

„Bolo to zábavné. Výbuch nevidieť často ani v škole."

„Bolo to výborné, veľmi sa mi to páčilo vážne. A veľa som si z toho odniesol."

Lucia Korečková: „V týchto chvíľach už košickým vysokoškolákom prednáša Michael Londesborough viac o špiónoch, liekoch, aj raketových palivách."

Michael Londesborough: „... milovaná boránová chémia. Borány – to sú zlúčeniny vodíka s bórom a oni majú neuveriteľnú supernú históriu. Ja dúfam, že každý si odnesie to, že má cenu o vedu sa zaujímať, alebo si uvedomiť, že veda nie je predmet v škole, ale je nástroj, ktorý umožňuje lepšie chápať a vnímať svoje okolie."

Lucia Korečková: „So svojimi prednáškami pokračuje aj ďalej. Po Košiciach ho už zajtra môžu vidieť študenti v Prešove."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
chemické vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač