Vedecká cukráreň: Nepôvodné rastliny Slovenska

07. 10. 2015

Pozývame  žiakov stredných škôl do Bratislavskej vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční 20. 10. 2015 o 9.00 hod. v priestoroch CVTI SR. V októbrovej cukrárni sa dozviete o nepôvodných rastlinách Slovenska.

Pozvánka na  vedeckú cukráreň október 2015Pravidelné podujatie Bratislavská vedecká cukráreň sa uskutoční  20. októbra 2015 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR. Prednášať na túto tému bude Pavol Mereďa.
Na Slovensku sa vyskytuje približne 4250 druhov vyšších (cievnatých) rastlín. Z toho viac ako jedna pätina (920 druhov) je u nás nepôvodných. Niektoré z nich sú u nás už veľmi dávno. Boli k nám zavlečené s prvými poľnohospodármi v mladšej dobe kamennej a spravidla ich už ako cudzie ani nevnímame. Iné k nám boli zavlečené len nedávno a zavliekanie ďalších (najmä ázijských, severoamerických a juhoeurópskych druhov) neustále pokračuje. Mnohé z nich sa správajú v našej krajine invázne a majú negatívny vplyv na biodiverzitu, hospodárstvo a ľudské zdravie. V prednáške si priblížime najčastejšie sa u nás vyskytujúce nepôvodné rastliny, dozvieme sa o spôsoboch a príčinách ich zavliekania a šírenia a pokúsime sa predpovedať budúcnosť rastlinstva na našom území.

RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

Pavol Mereďa

Vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor biológia, špecializácia botanika. Od roku 2003 pracuje v Botanickom ústave SAV v Bratislave, kde je od roku 2012 vedúcim Oddelenia taxonómie vyšších rastlín. V odbornej práci sa venuje systematickému výskumu (evolúcii, taxonómii a floristike) cievnatých rastlín. Od roku 2005 je vedeckým tajomníkom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV.

Pôvodný projekt Bratislavská vedecká cukráreň vznikol v spolupráci  Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR  a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska. V súčasnosti toto podujatie realizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR samostatne.
Organizátor realizuje stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.

Po kliknutí na pozvánku zobrazí sa v plnom rozlíšení

Spracovala: Mária Izakovičová

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač