Vedecká Roadshow na Technickej univerzite

22. 10. 2015

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(19. 10. 2015; Rozhlasová stanica Košice; Metropolitné správy; 13:00; por. 3/3; Silvia Karasová, Silvia Karasová)

Silvia Karasová, moderátorka: „Školáci si dnes na Technickej univerzite v Košiciach mohli pozrieť rôzne pokusy a zapojiť sa do interaktívnych prednášok. Prvá polovica vedeckej Roadshow sa konala pred pár týždňami. Zaujímavý svet vedy odborníci prezentujú okrem Košíc aj v ďalších mestách. Rektor Technickej univerzity Stanislav Kmeť."

Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity Košice: „Veda a technika nie je až tak obľúbená. V mnohých prípadoch ten mladý človek ide cestou menšieho odporu, volí si možno viac niektoré iné smery svojho ďalšieho pôsobenia a preto zmyslom a cieľom dnešného dňa je priblížiť tú vedeckú prácu veľmi populárnou formou mladým ľuďom."

Silvia Karasová: „Podľa Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti má čoraz menej ľudí záujem o vedecké profesie, technické a prírodné vedy. Organizátori chcú ukázať, že tieto odbory sú stále zaujímavé. Koordinátor Martin Michalica."

Martin Michalica, koordinátor vedeckej Roadshow: „Sa im snažíme aj ukázať, aké reálne dopady má práca vedcov na svet, ktorý ich obklopuje – či už využívanie sociálnych sietí, na ktorých sú každý deň, alebo využívanie technológie, ako sú smartfóny, tablety, lieky na mnohé ochorenia. Je to taký balík, cez ktorý sa snažíme naozaj mladým ukázať jednak, že tá veda a technika je všade okolo nás."

Silvia Karasová: „Na vedeckú Roadshow sa celkovo prihlásilo už pätnásťtisíc päťsto detí."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač