Vedu na vlastnej koži zažijú aj Banskobystričania

09. 10. 2015

plagát k podujatiuVidieť uznávaného vedca Michaela Londesborougha v akcii budú môcť tento raz Banskobystričania. Show, ktorá v Čechách a na Slovensku dostala prívlastky ako „ohnivá“ alebo „výbušná“, bude mať opäť dve témy: „Tajomstvo energie“ a „Špióni, raketové palivá, lieky a mikroelektronika: úžasná chémia boranov!
Vedecké show organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR. Čo je energia, aký je jej pôvod, ako sa uvoľňuje a ako ju môžeme skrotiť pre vlastné potreby, sa návštevníci dozvedia v téme Tajomstvo energie“. Určená je predovšetkým stredoškolákom. Okrem spomínaného Michael odpovie na otázku, či výroba energie musí škodiť životnému prostrediu. V ďalšej téme s názvom „Špióni, raketové palivá, lieky a mikroelektronika: úžasná chémia boranov!“ vedec vysvetlí, prečo sú borany – teda zlúčeniny bóru a vodíka – úžasné chemikálie. Návštevníkov prevedie prvým storočím ich výskumu plného špionáže, tajomného raketového paliva, polovodičov, mikroelektroniky a dokonca i nádeje pre chorých na HIV/AIDS. Táto téma je určená hlavne vysokoškolskej mládeži a odbornej verejnosti.
Vedecká show Michaela Londesborougha sa uskutoční 14. októbra 2015 o 9.00 a o 13.00 hod. na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie o podujatí a možnosť registrácie nájdete na stránke www.ncpvat.sk v sekcii Popularizačné podujatia.

Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph. D. je britský vedec, ktorý v súčasnosti pracuje v Ústave anorganickej chémie na Akadémii vied ČR. Vo svojom výskume dosiahol v roku 2014 veľký úspech; podarilo sa mu v spolupráci so španielskymi vedcami objaviť unikátny laser na báze boranov. Venuje sa najmä popularizácii vedy v širokej verejnosti, výučbe mladých ľudí a budovaniu vzťahov medzi mladými vedcami vo Veľkej Británii a Českej republike.

Kliknutím na plagát zobrazí sa v plnom rozlíšení

Tlačová správa

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač