Veľtrh ELO SYS v areáli Expo Center v Trenčíne

14. 10. 2015

otvorenie veľtrhu ELO SYSPrehliadka toho najlepšieho čo slovenská elektrotechnika ponúka. Aj tak možno nazvať medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS, ktorý sa 13. 10.  2015) začal v areáli Expo Center v Trenčíne. Jeho dvadsiaty prvý ročník prináša novinky, ktoré ponúkajú ľuďom nielen nové technické možnosti, ale zároveň sa premietajú aj do ich ekologického zmýšľania.

Tento rok sa na trenčianskom výstavisku prezentuje 148 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Poľska, Nemecka, Veľkej Británie a Chorvátska. Záštitu nad týmto najvýznamnejším veľtržným podujatím svojho druhu na Slovensku prevzal Vazil  Hudák –  minister hospodárstva SR. Vďaka odbornej garancii najvýznamnejších organizácií, inštitúcií a zväzov pôsobiacich v tomto odvetví hospodárstva na Slovensku bude aj tento rok súčasťou veľtrhu bohatý a hlavne aktuálny sprievodný program.

Jeho neodmysliteľnou súčasťou  sú súťaže Elektrotechnický výrobok roka, Ekologický počin roka, Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS, Konštruktér roka a Unikát roka, ktoré už tradične organizuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Výsledky súťaží boli vyhlásené na slávnostnom otvorení veľtrhu a ocenenia získali:

NAJÚSPEŠNEJŠÍ EXPONÁT VEĽTRHU ELO SYS 2015
Exponát: Terénne pásové vozidlo s elektrickým pohonom
Názov firmy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne                   najúspešnejší  exponát

KONŠTRUKTÉR ROKA 2015
Meno: Ing. Anton Kuzma, PhD. a kolektív za výrobok:  Biometrická sonda – mini EKG holder Firma:Slovenská technická univerzita v Bratislave  – Fakulta elektrotechniky a informatiky

ELEKTROTECHNICKÝ VÝROBOK ROKA 2015

Výrobok: Káble pre primárny okruh jadrových reaktorov typu VVER 440 s garantovanou životnosťou minimálne 40 rokov   bežnej prevádzky, následnú LOCA haváriu aj I. a II. etapu ťažkej havárie,  typ LOCA SA
Názov firmy: VUKI a. s.

EKOLOGICKÝ POČIN ROKA 2015
Výrobok: Reluktančný motor pre elektromobily
Firma: Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta, Katedra výkonových elektrotechnických systémov

UNIKÁT ROKA 2015
Výrobok: Napájací zdroj prvej slovenskej družice skCUBE: RMC-PSU
Názov firmy: RMC s. r. o.

ČESTNÉ UZNANIE
Výrobok: Simulátor SWING EBO
Názov firmy:VUJE, a. s.

 NAJLEPŠIA EXPOZÍCIA VEĽTRHU ELO SYS 2015

1. miesto:     INGE Opava, spol. s. r. o. realizátor: INGE Opava, spol. s. r. o.
2. miesto:    SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o. realizátor: EVENT & FAIR STUDIO s. r. o.
3. miesto:    ELEKTRIS s. r. o. realizátor:  LOGOSIGN a. s. 

Bližšie informácie o pripravovaných sprievodných podujatiach veľtrhu ELO SYS

Zdroj: ELO SYS 2015

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač