Výstava v STM – EXTRAPOLÁCIE 2015

01. 10. 2015

plagát k výstaveV Slovenskom technickom múzeu (STM)otvorili výstavu dejín výpočtovej techniky EXTRAPOLÁCIE 2015 na Slovensku, s motivačnými prednáškami univerzít, Slovenskej akadémie vied  a súkromných firiem v Košiciach.


Zámer výstavy je predstaviť odbornej aj laickej verejnosti začiatky informatiky na Slovensku od roku 1956 po rok 1990. Mladá generácia získa informácie o výskumníkoch, konštruktéroch, prevádzkových inžinieroch vo výrobných podnikoch a iných, ktorí na Slovensku úspešne vyvíjali  a zavádzali informačné technológie do praxe.  Druhou časťou výstavy je história vedecko-technických výpočtov na Slovensku a prezentácia súčasného európskeho projektu Výpočtového strediska SAV Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie, kde sa predstavia najmodernejšie superpočítače inštalované v SAV a na univerzitách na Slovensku. V tejto časti je prezentovaná aj história dátových komunikácií od slovenského vynálezcu digitálneho prenosu dát Štefana Murgaša cez košickú sieť CANET po súčasný stav Slovenskej akademickej siete SANET s rýchlosťou prenosu 10Gb/s.

Autorom a kurátorom výstavy je Ing. Štefan KOHÚT, projektový manažér    Výpočtové stredisko  Slovenskej akadémie vied v Bratislave, nositeľ Ceny SAV za popularizáciu vedy.

Usporiadatelia:  Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Výpočtové stredisko SAV Bratislava, Reprint spol. s. r. o. Banská Bystrica, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice IT Valley, AGNICOLI a STM Košice

Výstava sa koná v dňoch 24. 9. – 25. 10. 2015        

Zdroj:

Slovenské technické múzeum Košice

Kliknutím na plagát získate väčší formát

(MI)

 

Kľúčové slová:
výstavy

Tlač