Zástupcovia krajín V4 podpísali memorandum o podpore startupov

15. 10. 2015

BRATISLAVA 12. októbra:
Slovensko je odo dnes súčasťou významnej dohody, ktorá posilní spoluprácu v rámci V4 v oblasti inovácií a podnikania. Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) - Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko podpísali dnes (12. októbra 2015) v Prahe memorandum o porozumení, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu krajín v oblasti podpory inovácií a inovatívnych firiem (startupov).

Memorandum je vyústením aktivít vyšehradskej pracovnej skupiny pre podporu inovácií, ktorej vznik iniciovala Slovenská republika v novembri 2014 počas svojho predsedníctva v rámci V4. Memorandum o porozumení, ktoré za Slovenskú republiku podpísal minister hospodárstva Vazil Hudák, umožní zintenzívniť túto spoluprácu a pomôcť krajinám strednej Európy profilovať sa ako ekonomiky s dynamickým „startup ekosystémom“ a dôrazom na inovácie. Súčasťou dnešného stretnutia v Prahe bol aj okrúhly stôl so zástupcami jednotlivých rezortov, rozvojových agentúr a investorov rizikového kapitálu, kde sa účastníci zhodli na dôležitosti väčšieho prepojenia trhov krajín V4 v oblasti inovácií.

Podpis memoranda sa uskutočnil aj za účasti podpredsedu Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrusa Ansipa, ktorý má na starosti integráciu digitálnej ekonomiky a internetových služieb na úrovni Európskej únie. Za Českú republiku podpísal memorandum minister priemyslu a obchodu Jan Mládek, za Maďarsko štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a obchodu István Íjgyártó, a za Poľsko štátny tajomník ministerstva hospodárstva.

Cieľom vyšehradskej spolupráce v tomto smere je výmena skúseností v problematike podpory inovatívnej a digitálnej ekonomiky, ako aj spoločná prezentácia inovačného potenciálu regiónu V4 v zahraničí. Práve pri podpore vstupu inovatívnych spoločností na zahraničné trhy sa ukazuje ako nevyhnutné spájanie síl a budovanie značky V4. Takýmto príkladom bolo spoločné podujatie pod hlavičkou We4Startups v apríli 2015 v Silicon Valley, kde 12 start-upov z regiónu V4 prezentovalo investorom svoje inovatívne zámery a neskôr aj spoločná účasť vyšehradských startupoch na najznámejšom technologickom podujatí TechCrunch Disrupt v San Franciscu v septembri 2015. Víziou V4 v Spojených štátoch je budovať dlhodobú a systematickú spoluprácu, ktorej pokračovaním môže byť otvorenie spoločného inovačného priestoru pre začínajúce start-upy z V4 v Silicon Valley, po vzore úspešného modelu severských krajín v USA – Nordického inovačného domu. Práve Silicon Valley je sídlom známych spoločností ako Google, Facebook, Tesla, a tiež miestom, kde sa realizujú mnohomiliónové investičné dohody medzi inovatívnymi firmami a investormi.

Vláda SR prijala 10. júna 2015 Koncepciu na podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému, ktorej zámerom je podporiť mladé inovatívne podniky a podnikateľskú kultúru na Slovensku. Postupne dochádza k realizácii jednotlivých opatrení, ktorých je dokopy 18, čoho dôkazom je tiež posilnenie spolupráce v rámci V4 v oblasti inovácií a podpory podnikania. O tom, že startupy má zmysel podporovať svedčia globálne známe slovenské firmy, ako Aeromobil, Sli.do, Datamolino, a mnoho ďalších. Aj preto chce Slovensko ďalej prispievať k rozvoju takýchto spoločností; práve vzájomná spolupráca regiónu tomu môže napomôcť, napríklad pri spoločnom prezentovaní inovačného potenciálu regiónu v zahraničí, prilákaní globálnych investorov, vytváraní cezhraničných tímov, ako aj podpore predaja výrobkov a služieb startupov v regióne. Ako región s vyše 60 miliónmi obyvateľov sme v zahraničí mnohonásobne viditeľnejší, ako by sme sa prezentovali samostatne.

Miriam Žiaková
hovorkyňa ministra

Zdroj: PR servis, 12. 10. 2015

(AO)

Kľúčové slová:
inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač