Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre otvoril svoje brány verejnosti

27. 11. 2015

Výsledky z výskumov z Nitry a jej okolia, ale aj ukážky prác archeológov a reštaurátorov. To všetko mohli vidieť návštevníci Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, ktorý otvoril svoje brány verejnosti. Redaktorka Monika Ujlacká z Rozhlasovej stanice Lumen prináša  rozhovor z podujatia.

logo Rozhlasovej stanice Lumen(23. 11. 2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 18/31; Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka: „Výsledky z výskumov z Nitry a jej okolia, ale aj ukážky prác archeológov a reštaurátorov. To všetko mohli vidieť návštevníci Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, ktorý otvoril svoje brány verejnosti. Na podujatí nechýbala ani naša redaktorka Monika Ujlacká."

Monika Ujlacká, redaktorka: „V predchádzajúcich ročníkoch sa organizátori koncentrovali skôr na metodiku výskumu a vykopávky, tento rok sa zamerali hlavne na to, čo sa deje s objavenými nálezmi ďalej. Hovorí riaditeľ Archeologického ústavu Matej Ruttkay."

Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre: „Naším cieľom je naozaj skôr zveľaďovať ducha spoločnosti a prispievať k tomu, aby si ľudia uvedomili odkiaľ sme, kam kráčame a naozaj trošku to kultúrne pozadie dostávať do tých či už mladších alebo starších návštevníkov, aby jednoducho aj ich prístup k životu už potom mal ten kultúrny rozmer a neboli to len počítačové deti, ktoré majú len nejaké nereálne predstavy o živote."

Monika Ujlacká: „Pre verejnosť boli atraktívne prednášky zamerané na tému Stredoveká Nitra a jej okolie, ktoré priniesli poznatky aj z tých výskumov, ktoré ešte neboli nikde publikované. Uviedol tak vedúci oddelenia pre terénny výskum Ivan Cheben."

Ivan Cheben, vedúci oddelenia pre terénny výskum: „Archeológia dnes už by nemala len prezentovať čo našla, ale mala by aj vysvetľovať, ukazovať, takto to kedysi mohlo existovať."

Monika Ujlacká: „Podľa vedúceho oddelenia stredovekej a ranovekej archeológie Milana Hanuliaka mali mať uši a oči otvorené najmä budúci študenti."

Milan Hanuliak, vedúci oddelenia stredovekej a ranovekej archeológie: „Som ich vyzýval aby boli otvorenejší a bezprostrednejší, pretože keď tu študujú v Nitre, tak ich určite tie dejiny budú baviť."

(začiatok ankety)

Študenti archeológie

Opýtaná 1: „Archeológia nám predkladá viac tú praktickú stránku."

Opýtaná 2: „Chcem sa tomu venovať aj ďalej."

(koniec ankety)

Monika Ujlacká: „Ako bonus sa návštevníci mohli pozrieť na archeologickú prácu s nájdenými predmetmi."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač