Deň otvorených dverí v Arboréte Mlyňany

13. 11. 2015

V rámci Týždňa vedy a techniky a Dňa otvorených dverí mohli návštevníci Arboréta Mlyňany SAV okrem jednej z najväčších európskych zbierok rastlín nazrieť aj do zákulisia výskumu a množenia drevín.

(10.11.2015; Televízna stanica STV 2; Správy RTVS z regiónov; 17:45; por. 6/7; Jana Obrancová / Martina Kvačkajová)

Martina Kvačkajová, moderátorka RTVS: „Príroda severnej Ameriky, východnej Ázie a Kórey, ale aj poklady slovenskej a európskej flóry, a to všetko na jednom mieste. Takýto zážitok ponúka Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied. V rámci Týždňa vedy a techniky a Dňa otvorených dverí mohli návštevníci okrem jednej z najväčších európskych zbierok rastlín nazrieť aj do zákulisia výskumu a množenia drevín."

Jana Obrancová, redaktorka RTVS: „14‑ročná žiačka Základnej školy v Želiezovciach si takto predstavuje prírodu o tisíc rokov. So svojím výtvorom vyhrala aj súťaž Ekoplagát usporiadanú Arborétom Mlyňany."

Karin Keckészová, víťazka súťaže Ekoplagát: „Znázornila som vlastne tú prírodu v roku 3000 a proste ako si ju ja predstavujem. Podľa mňa veľa toho sa nezmení, lebo stromy zostanú, ale dala som tam niečo z fantázie."

Jana Obrancová: „Arborétum si žiaci a študenti, ale aj verejnosť prišla pozrieť aj počas Dňa otvorených dverí."

(začiatok ankety)

Opýtaná 1: „Boli tu naše deti a tie to chválili, tak sme sa rozhodli."

Opýtaný 1: „Jeseň má tiež svoju krásu a dneska je vôbec pekný deň."

Opýtaná 2: „Ako sa napríklad tie rastliny vysádzajú, aby sme sa viac naučili."

Opýtaný 2: „Spoznať krajinu a tieto stromy."

(koniec ankety)

Jana Konôpková, riaditeľka Arboréta Mlyňany: „Arborétum je prístupné verejnosti celoročne a navštívi ho počas roka okolo 40 tisíc návštevníkov."

Jana Obrancová: „Arborétum je svojou rozlohou i počtom drevín jedným z najväčších v strednej Európe. Päť náučných chodníkov prevedie návštevníkov slovenskou a európskou dendroflórou, aj flórou východnej a juhovýchodnej Ázie a Severnej Ameriky."

Peter Hoťka, vedúci oddelenia genofondu Arboréta Mlyňany: „Počas babieho leta sú nádherne prefarbené, teda opadavé listnáče a dominujú tu teda listy, plody, kôra, zaujímavé teda scenérie prefarbené a celoročne teda aj kvitnutie a celá sezónna dynamika drevín."

Jana Obrancová: „Na ploche 67 hektárov možno nájsť viac ako 2 tisíc druhov rastlín. Súčasťou je aj jedna z najväčších zbierok vždy zelených drevín v strednej Európe. Jana Obrancová, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

Fotozdroj: Archív Televíznej stanice STV 2
kliknutím na fot dostanete väčšie rozlíšenie

(AO)

Kľúčové slová:
biologické vedy, drevárske vedy , Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač