Festival vedy a techniky AMAVET 2015 – výsledky súťažnej prehliadky projektov žiakov

24. 11. 2015

Festival vedy a techniky AMAVET_logo

VÝSLEDKY SÚŤAŽE FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET

8. –  11. 11. 2015

Postupy na celosvetové súťaže:

Postup na Intel ISEF vo Phoenixe, Arizona, USA

Ivan Grega za projekt Magnetické nanočastice a ich využitie v biomedicínskych aplikáciách

Jana Čorňáková za projekt Potenciálne využitie sekundárnych rastlinných metabolitov v ochrane rastlín proti parazitom

Postup na EUCYS v Bruseli, Belgicko, EU cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Erik Szabó a Daniel Krchňák za projekt Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie

Bálint Czíferi a Dominik Aschengeschwandtner za projekt Aplikácia priamej konduktometrie pri stanovení alkylamínov

pri výrobe gumárenských chemikálií

Postup na I-SWEEEP v Houstone, Texas USA

Cena Slovenských elektrární, a. s. člena skupiny Enel

Miriam Feretová za projekt Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikačných prejavov Rhytisma acerinum L.

Samuel Smoter za projekt Eliminácia ťažkých kovov vo vodnom médiu prostredníctvom adsorbentov na báze zeolite

 

Postupy na Európske súťaže:

Postup na Vernadského národnú súťaž v Moskve, Ruská federácia

Marek Galovič, Jerguš Lejko a Štefan Štefančík za projekt Cloudový informačný systém

Postup na európsku súťaž v Bruseli, Belgicko

Juraj Májek, Jakub Malina a Martin Gažo za projekt Mechanizmus polymerizácie m-aminobenzonitrilu

Postup na európsku súťaž v Barcelone, Španielsko

Patrik Mikolášik a Ľubomír Macura za projekt Zariadenie

s inteligentným riadením naklápania za Slnkom

Beáta Plaskurová za projekt Popularizácia astronómie

a kozmonautiky v Novom Meste nad Váhom

Postup na Európsku prehliadku (Expo Sciences Europe) v Toulouse, Francúzsko

Ester Tomajková za projekt Testovanie vplyvu DMSO na kuracie embryo

Branislav Ševc za projekt Model inteligentného domu s pripojením na Internet

Cena poroty – čestné uznanie a diplom

Ema Spáčilová, Nina Adamčíková, Marek Mocňák

za projekt Včely volajú o pomoc

Ocenenia za Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave:

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „mladší žiaci“

Ema Spáčilová, Nina Adamčíková a Marek Mocňák za projekt

Včely volajú o pomoc

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „stredoškoláci“

Filip Vojtko a Michal Červenec za projekt Energia z kontajnera

Hlavná cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK

Marián Pevný a Dominik Juračka za projekt Inovácia chromatografickej metódy na stanovenie reziduií Kryptofixu - 2.2.2 v rádiofarmaku 18F - FDG

Autori projektov v kategórii stredoškoláci a víťazi hlavnej ceny budú v prípade záujmu prijatí na štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK bez prijímacích pohovorov.

Výsledková listina súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2015

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
projekty, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Otvorenie Festivalu vedy a techniky AMAVET 2015

Tlač