Festival vedy a techniky AMAVET 2015

26. 11. 2015

Už sedemnásty raz otvoril svoje brány Festival vedy a techniky pre všetkých aktívnych stredoškolákov, ktorí sa neboja skúmať, bádať a tvoriť.

V rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnil ďalší ročník tradičného podujatia, tentoraz pod novou strechou – v priestoroch Centra vedy CVTI SR na Bojnickej ulici v Bratislave. Hlavnými aktérmi boli žiaci slovenských i zahraničných základných a stredných škôl so svojimi bádateľskými projektmi. Okrem 64 súťažných projektov, predstavujúcich nové myšlienky, postupy či prototypy sa podujatia v nesúťažnej časti zúčastnili aj debrujári. Debrujári, väčšinou žiaci ZŠ, predstavovali v rozličnej podobe svoje voľnočasové aktivity, počas ktorých sa venujú fyzike a ďalším prírodným vedám. Zahraničných účastníkov reprezentovali súťažiaci z Česka, Španielska a Belgicka.    

Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR PhDr. Romana Kanovská

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky PhDr. Romana Kanovská

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky je silnou motiváciou a príležitosťou pre žiakov základných a stredných škôl, autorov  projektov, aby sa otvorili sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Združenie AMAVET (Asociácia pre mládež vedu a techniku), ktoré podujatie organizuje od roku 1998, im pomáha napĺňať ich predstavy, pretože vie, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí. 

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka NCP VaT

 Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti sa teší, že máme na Slovensku toľko šikovných a tvorivých mladých ľudí, ktorí sa neboja ani vedy, ani techniky.

Po zániku podobnej súťaže pod názvom Scientia pro futuro je Festival vedy a techniky jedinou slovenskou príležitosťou, ako prezentovať nové stredoškolské bádateľské práce, a tak sa uchádzať o účasť na niektorom podobnom svetovom podujatí. Najvyššiu hodnotu medzi nimi má bezpochyby súťaž Intel ISEF v USA. Tento rok na ňu do Phoenixu v Arizone pôjde reprezentovať Slovensko dvojica výhercov.

Ivan Grega z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach bude súťažiť s projektom Magnetické nanočastice a ich využitie v biomedicínskych aplikáciách. Vo svojej práci predstavil štúdium hydrodynamických vlastností vybraných zložení magnetických nanokvapalín z pohľadu magnetickej hypertemie. Ide o využívanie ničivého účinku zvýšenej teploty v rakovinových nádoroch, ktoré by vyvolali magnetické nanokvapaliny, cielene dopravené do chorého orgánu. Jana Čorňáková z Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša z Prešova pôjde do Phoenixu s projektom Potenciálne využitie sekundárnych rastlinných metabolitov v ochrane rastlín proti parazitom. Vo svojej práci skúma (ešte stále, lebo chce ísť do USA s najkomplexnejším súborom výsledkov) vplyv koncentrácií tanínu na háďatko zemiakové v in vivo a in vitro experimente. Jej výskum zatiaľ dokazuje, že tanín by mohol byť environmenátalne prijateľným riešením v boji proti háďatku, pretože potláča liahnutie vajíčok.

FVT 2015, ocenení mladší žiaci: E. Spáčilová, N. Adamčíková, M. Macňák

Z ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „mladší žiaci“ sa tešili Ema Spáčilová, Nina Adamčíková a Marek Mocňák za projekt Včely volajú o pomoc. Vľavo prof. Miroslav Bielik, vpravo doc. Jozef Ristvej

FVT 2015 zľava J. Ristvej, B. Cziferi, D. Aschengeschwandtner, R. Kanovská, E. Szaboó, D. Krchňák

Zľava: Jozef Ristvej, predseda združenia AMAVET, Bálint Czíferi a Dominik Aschengeschwandtner, Romana Kanovská štátna tajomníčka MŠVVŠ SR spolu s Erikom Szabóom a Danielom Krchňákom. Mladí muži budú reprezentovať Slovensko na európskej súťaži EUCYS v Belgicku.

Na ďalšie najvýznamnejšie súťaže si ešte umiestnenie vydobyli Bálint Czíferi a Dominik Aschengeschwandtner za projekt Aplikácia priamej konduktometrie pri stanovení alkylamínov pri výrobe gumárenských chemikálií spolu s Erikom Szabóom a Danielom Krchňákom za projekt Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie. Všetci štyria pocestujú do Belgicka na EUCYS (The European Union Contest for Young Scientists) ako víťazi Ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V Houstone na súťaži I-SWEEEP budú zasa obhajovať slovenské farby Miriam Feretová s projektom Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikačných prejavov Rhytisma acerinum L. a Samuel Smoter s projektom Eliminácia ťažkých kovov vo vodnom médiu prostredníctvom adsorbentov na báze zeolitu. Účasť v Houstone im umožní príspevok od Slovenských elektrární, a. s. člena skupiny Enel. Viac na http://festivalvedy.sk/index.php/2-uncategorised/1529-vysledkova-listina

Súťažiacim sa prihovorili a ceny odovzdávali: štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky PhDr. Romana Kanovská, Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., prodekan Prírodovedeckej fakulty UK a za organizátorov doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., predseda občianskeho združenia AMAVET.

FVT 2015 zľava: G. Kukolová, A. Putalová, R. Kanovská, M. Bielik, ďalej F. Janíček a M. Šarišský

Zľava: Gabriela Kukolova, Andrea Putalová, Romana Kanovská, Miroslav Bielik, ďalej František Janíček a Miroslav Šarišský

Počas záverečného dňa Festivalu vedy a techniky odovzdávali aj Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel ceny študentom a doktorandom slovenských vysokých škôl a univerzít. Tento rok sa úlohy zhostil prof. Ing. František Janíček, PhD. a Ing. Miroslav Šarišský, riaditeľ externej komunikácie Slovenských elektrární, člena skupiny ENEL. Každoročné udeľovanie cien A. Stodolu za vynikajúce bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky je súčasťou širšieho konceptu Energia pre vzdelanie. Študenti technických smerov môžu okrem toho každý rok získať aj štipendiá, aby Slovenské elektrárne tak podporili novú generáciu inžinierov a technikov pre slovenskú energetiku.

Text a foto: Ing. Jana Matejíčková

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
projekty, súťaže, inovácie

<< < | 1 | 2 | > >>

Otvorenie Festivalu vedy a techniky AMAVET 2015
Festival vedy a techniky AMAVET 2015 – výsledky súťažnej prehliadky projektov žiakov

Tlač