Inteligentný dom od košických elektrotechnikov ide do Francúzska

27. 11. 2015

Inteligentný dom od košických elektrotechnikov ide do FrancúzskaProjekt košických elektrotechnikov bude súťažiť na EXPO SCIENCES EUROPE (ESE) vo Francúzsku. Model inteligentného domu s pripojením na internet zvíťazil na Festivale vedy a techniky AMAVET a šťastie bude skúšať aj ďalej.

Festival vedy a techniky AMAVET je súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorá je organizovaná so železnou pravidelnosťou už 25 rokov. Finále tejto súťaže sa usporadúva každoročne v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky a otvára ho minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Tohtoročné finále sa uskutočnilo od 8. do 11. novembra 2015, zúčastnilo sa na ňom 64 súťažných projektov žiakov z celého Slovenska v rôznych kategóriách. Úlohou odbornej poroty, zostavenej z popredných odborníkov vedy a techniky na Slovensku, ale aj zástupcov nadnárodných spoločností, bolo spomedzi týchto projektov vybrať tie najlepšie. Projekty, ktoré sú inovatívne, progresívne a v neposlednom rade môžu dôstojne reprezentovať našu krajinu aj na medzinárodných podujatiach.
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach sa stala súčasťou tohto veľkolepého festivalu vďaka projektu „Model inteligentného domu s pripojením na internet“.
Začiatkom minulého školského roka začala na tomto projekte pracovať trojica žiakov SPŠE: Juraj Šolc, Branislav Ševc a Pavol Hudačko. Keďže dvaja z autorov už nie sú žiakmi školy, pretože úspešne ukončili štúdium, na finále v kategórii Elektrina a mechanika sa zúčastnil žiak IV.D triedy Branislav Ševc.Inteligentný dom od košických elektrotechnikov ide do Francúzska

„Odbornú porotu náš projekt oslovil. Udelila mu jednu z hlavných cien a vybrala ho reprezentovať Slovensko na EXPO SCIENCES EUROPE (ESE) vo Francúzsku. Na túto súťažnú prehliadku postúpili len dva projekty zo Slovenska a jeden z nich je práve ten náš,“ s hrdosťou konštatuje riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach Štefan Krištín.

Autor: SPŠE Košice

Zdroj: Košický samosprávny kraj

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Festival vedy a techniky AMAVET 2015 – výsledky súťažnej prehliadky projektov žiakov

Tlač