Liečia larvami

03. 11. 2015

Larválnu terapiu využíva už aj moderná medicína. To, že sa už používa v praxi, dokumentuje aj reportáž  Televíznej stanice Markíza.

logo Televízie Markíza(31. 10. 2015; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 17/29; Veronika Ostrihoňová, Marek Baláž, Mária Chreneková Pietrová, Jaroslav Zápala)

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Niektoré metódy známe už v starom Ríme využíva aj moderná medicína."

Jaroslav Zápala, moderátor: „Do nemocnice v Levoči priviezli larvy muchy bzučivky zelenej a smerovali na chirurgiu."

Mária Chreneková Pietrová: „Treba ale upozorniť, že niektoré zábery nie sú vhodné pre maloletého diváka a citlivé povahy."larválna terapia videoarchív Markízy

Marek Baláž, redaktor: „Naozaj netradičných pomocníkov dostali chirurgovia v levočskej nemocnici – dvesto malých mikrochirurgov."

Edward Huľa, primár chirurgického oddelenia: „Konkrétnou prácou mikrochirurgov bude vyčistiť ranu v hlbokých, nám ťažko prístupných miestach, bez toho, aby sme my ju museli nejakým spôsobom zväčšiť."

Marek Baláž: „Prakticky celý svoj produktívny život strávia tieto larvy ako chirurgovia."

Ľubomír Strelka, zástupca primára chirurgického oddelenia: „Dvadsaťštyri až štyridsaťosem hodín väčšinou nechávame za kontroly tej rany, poprípade sa pokračuje v ďalších kúrach."

Marek Baláž: „V nehojacich sa chronických ranách sa larvy iba kŕmia, slintajú a vylučujú."

larválna terapia videoarchív MarkízyEdward Huľa: „Ich sliny obsahujú mnohé enzýmy, ktoré rozkladajú a skvapalňujú odumreté tkanivá, ktorými sa oni potom živia. Pohlcujú baktérie, ktoré sú v tej rane. A exkrementami zvyšujú pH v rane, čo znižuje počet baktérií v rane."

Marek Baláž: „Za larválnu terapiu – ako sa táto metóda odborne nazýva – pacient neplatí. Na Slovensko ju pred rokmi priniesol docent Čambal."

doc. Marek Čambal, Univerzitná nemocnica Bratislava: „Je to metóda, ktorá sa bežne používa v západnej Európe a v Spojených štátoch amerických. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied sme túto metódu implementovali aj do slovenského zdravotníctva."Marek Čambal, videoarchív Markízy

Marek Baláž: „Okrem Levoče ju ponúkajú aj univerzitné nemocnice v Bratislave a v Martine. Larvy chovajú a distribuujú do nemocníc z produkčného laboratória v Bratislave. A pacientov, ktorí sa rozhodnú pre larválnu terapiu, pribúda."

doc. Marek Čambal: „Odhadujem, tých pacientov už bude asi do tisícky."

Michal Tižo, pacient: „Keď mi to ponúkli, možnosť tejto liečby, tak som vôbec neváhal."

Marek Baláž: „Najnovším úspechov slovenských vedcov a lekárov v tejto oblasti je extrakt slín bzučivky zelenej, ktorá má na rany rovnaký účinok, ako jej larvy."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

Zdroj obrázkov: Videoarchív TV Markíza

(MI)

Kľúčové slová:
biotechnológie v zdravotníctve, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač