Minister školstva J. Draxler slávnostne otvoril Týždeň vedy a techniky 2015

09. 11. 2015

Dnes – 9. novembra 2015 o 9.00 hod. – bol v Bratislave otvorený Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015. Hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

V tomto roku je Týždeň vedy a techniky (TVT) venovaný svetlu – pri príležitosti Medzinárodného roku svetla. Slávnostné otvorenie TVT 2015 sa prvý raz konalo v Centre vedy CVTI SR na Bojnickej ulici 3 v Bratislave.

Minister školstva Juraj Draxler otvoril TVT 2015           Minister školstva Juraj Draxler otvoril TVT 2015                                         

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler vo svojom príhovore zdôraznil, že už dvanásty raz sa na Slovensku koná jedinečné podujatie zamerané na propagáciu vedy a výskumu a tým priblíženie tohto jedinečného sveta širokej verejnosti. Novembrový Týždeň vedy a techniky predstavuje vhodnú príležitosť osloviť najmä mladých ľudí a získať ich pre vedeckú dráhu.

Ďalej, okrem iného, povedal: „Výskum a inovácie sa stávajú čoraz významnejším kapitálom a zložkou ekonomiky. Je preto žiaduce, aby sme aj my, na Slovensku, tento trend zachytili a pritiahli pozornosť verejnosti a najmä detí a mladých k tejto sfére.
V tomto roku sa otvárajú pre vedeckú obec nové možnosti. Rozbieha sa nový operačný program zo štrukturálnych fondov Európskej únie na roky 2014 – 2020 nazvaný príznačne Výskum a inovácie. Takisto sa finišuje s budovaním vedeckých parkov pri univerzitách, ktoré sú od začiatku projektované aj na podporu aplikovaného výskumu a prenosu inovácií do praxe. Navyše prinesú vytvorenie nový pracovných miest práve pre mladých vedcov."

Talent i dosiahnuté úspechy slovenských vedcov si podľa ministra školstva zaslúžia adekvátne ohodnotenie, ktoré by v sebe odrážalo prestíž i patričnú úctu. V tejto súvislosti zdôraznil, že „množstvo cien, ktoré sa počas roka v oblasti vedy udelí, uberá na váhe a patričnej vážnosti, ktorú si postavenie vedca v slovenskej spoločnosti zaslúži". Aj preto sa rozhodol tento rok neudeľovať Cenu za vedu a techniku a v ďalšom roku ju nahradiť ocenením, ktoré podčiarkne význam slovenskej vedy. 

Na slávnostnom otvorení Týždňa vedy a techniky sa okrem ministra školstva Juraja Draxlera a generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., zúčastnili hostia: podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied pre výskum prof. RNDr. Eva Majková, Dr.Sc.,rektor Univerzity Komenského v Bratislave a viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie RNDr. Karol Mičieta, PhD., predseda Rady vysokých škôl doc. RNDr. Martin Putala, Csc., predseda Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., predseda dozornej rady Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií Ing. Jaromír Markovič, PhD., prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, generálny riaditeľ Zväzu výskumných organizácií neziskového sektora Ing. Peter Klamo. Pozvanie ďalej prijali: Michel Bologna, manažér externých vzťahov a udržateľného rozvoja Slovenských elektrární, spoločnosti skupiny ENEL, ktoré sú už niekoľko rokov hlavným partnerom TVT; doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., predseda občianskeho združenia AMAVET, ktoré je hlavným organizátorom Festivalu vedy a techniky a zároveň ako prorektor Žilinskej univerzity zastrešuje Národnú konferenciu Scientix; a doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., predseda predstavenstva a prezident MATADOR HOLDING.

Generálny riaditeľ CVTI SR prof. Ján Turňa odpovedá na otázku moderátorky

Hostia odpovedali na otázky, ktoré im položila moderátorka podujatia Mgr. Monika Vozárová. Oslovila aj jedného z hlavných organizátorov Týždňa vedy a techniky na Slovensku generálneho riaditeľa CVTI SR prof. Jána Turňu.

Pred odštartovaním laserovej show hostia na pódiu chytili do dlane laserový lúč svetla a tým symbolicky otvorili Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Moderátorka pri tejto príležitosti uviedla, že „celé Slovensko by sa malo zapáliť pre slovenskú vedu, aby sme ju spoločnými silami zviditeľnili doma a v zahraničí".

Otvorenie TVT 2015 v Centre vedy CVTI SR

V Centre vedy CVTI SR bol tiež slávnostne otvorený Festival vedy a techniky AMAVET – prezentácie bádateľských projektov stredoškolákov, ako aj Národná konferencia SCIENTIX, pod odbornou záštitou Žilinskej univerzity v Žiline.

Prvý deň TVT 2015 v Centre vedy CVTI SR

Z ďalších podujatí, ktoré sa konajú v rámci TVT na Slovensku, pripomíname interaktívnu výstavu plnú zaujímavých exponátov Veda netradične, výstavu Nanormálny svet či predstavenie jednej z najvýznamnejších vedeckých osobností bývalého Československa a otca kontaktných šošoviek Otta Wichterleho. V CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A bude Streda s molekulárnou biomedicínou.

Záujemcov o vedu a kinematografiu čaká v 2. ročník Festivalu vedeckých filmov. Súbežne s uvedenými podujatiami sa v priestoroch divadla Malá scéna STU koná 2. ročník Festivalu vedeckých filmov.  Veda v menej tradičnom svetle sa predstaví na vyhodnoteniach výtvarnej, fotografickej a grafickej súťaže. Humorný pohľad na prácu vedcov a výskumníkov zasa prinesie súťaž o najlepší vedecký obrázkový vtip na tému Experiment.

Aj v tomto roku sa uskutoční niekoľko podujatí určených predovšetkým pre vedeckú komunitu. Sprievodné podujatia TVT 2015 sa konajú po celom Slovensku. Dvere návštevníkom otvoria aj ústavy Slovenskej akadémie vied.

Informácie o všetkých podujatiach TVT 2015 nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk

Spracovala: PhDr. Marta  Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová, NCP VaT pri CTVI SR (č. 1 – 4 a fotogaléria) Mgr. Michal Kučera, CVTI SR (č. 5)

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Spoločenské vedy

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač