Neznáme keltské mince sľubujú objavy

26. 11. 2015

Archeológom v Považskom Inovci sa podarilo nájsť vzácne a dosiaľ nepoznané keltské mince ale aj nové opevnenia a osady. Po prvý raz na Slovensku použili aj nové prieskumné metódy spracovania leteckých fotografií.

logo Televíznej stanice STV 1(20. 11.  2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 25/26; Jana Obrancová , Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Vzácne a dosiaľ nepoznané keltské mince, ale aj nové opevnenia a osady. Podarilo sa ich nájsť archeológom v Považskom Inovci. Po prvý raz na Slovensku použili aj nové prieskumné metódy spracovania leteckých fotografií."

Jana Obrancová, redaktorka: „Niektoré z objavených zlatých a strieborných keltských mincí dosiaľ archeológovia nepoznali. Sú na nich vyobrazené keltské kone, ale aj hlava Božstva, zrejme gréckeho boha Apolóna."

Karol Pieta, Archeologický ústav SAV v Nitre: „Ich význam je mimoriadny. Práve jednak z tejto oblasti sme mince dosiaľ takmer nepoznali. Pravdepodobne máme pred sebou ďalší keltský mincový okruh, ktorý načrtáva, že tu môžeme hľadať aj nejaké nové keltské centrum."

Jana Obrancová: „V Považskom Inovci archeológovia objavili aj dve nové hradiská, v ktorých kedysi žili Slovania a už tisíc dvesto rokov pred nimi aj Kelti. K objavom pritom nedošlo priamo na mieste, ale v počítačoch pomocou novej metódy spracovania fotografií z lietadla."

Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre: „Tá technológia umožňuje, zjednodušene povedané vygumovať les, takže my sa pozeráme na ten terén tak, ako keby tam žiadna vegetácia nebola a všetky malé relikty, povedzme aj s rozmerom dvadsať centimetrov vidíme a vieme často rozoznať mnohé veci, popri ktorých sme chodili a sme ich nezbadali."

Branislav Balžan, Archeologický ústav SAV v Nitre: „Najlepšie je to vlastne v zimnom období, keď je vegetácia bez listov a je vhodné, keď je povedzme aj zasnežené, tak sa vlastne v tom teréne krásne vyrysujú brány, kde sú vstupy na tomto mieste zasnežené, kde bola urobená rekonštrukcia toho valu."

Jana Obrancová: „Namiesto týždňov geodetických prieskumov v teréne tak vedcom stačí aj jeden prelet lietadlom v priaznivom počasí. Nové nálezy ale zatiaľ ostávajú ukryté pod povrchom a zarastené lesom. Archeológovia ich musia potvrdiť výskumom priamo v teréne."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s.  r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač