Odborníci budú skúmať múmiu

23. 11. 2015

Antropológovia definitívne dajú odpoveď na to, či viac než tristoročná múmia z Krásnej Hôrky je hradná pani Žofia Šerédiová alebo Tereza Dóriová, manželka Štefana III. Andrássyho. Múmiu preskúmajú CT prístrojom a podrobí sa aj biologickému rozboru. Viac redaktor Zdeno ZubákTelevíznej  stanice STV 1.

logo Televíznej stanice STV 1(21. 11. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 23/24; Zdeno Zubák , Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Známa múmia z Krásnej Hôrky prvýkrát opustí hrad. Telesné pozostatky, ktoré pokladajú za telo grófky Žofie Šerédiovej, prevezú do Bratislavy. Múmiu preskúmajú CT prístrojom a podrobí sa aj biologickému rozboru. Odborníci odpovedia na otázku, či je to vôbec telo známej hradnej panej, ktorá zomrela na začiatku osemnásteho storočia."

Zdeno Zubák, redaktor: „Tímy mikrobiológov a antropológov priamo v hradnej kaplnke odobrali z tela a oblečenia múmie vzorky. Základnou otázkou bolo, či telo, aj sarkofág vydržia prevoz do Bratislavy."

Silvia Bodoríková, antropologička:„Zistili sme, že sú vo veľmi dobrom stave, že môžeme tú múmiu previezť na ďalší výskum. Bude vlastne podrobená nejakému CT vyšetreniu, prípadne röntgenu, aby sme sa vlastne pozreli do vnútra, ako vlastne vyzerajú tie pozostatky z vnútra."

Zdeno Zubák: „Antropológovia už po základnom výskume múmie vyvrátili teórie o tom, že by telo v minulosti už niekto mumifikoval. Platí tak teória, že na telo mala v minulosti pôsobiť vápencová voda, ktorá uzatvorila všetky póry na koži a potom vyschla na vzduchu."

Silvia Bodoríková: „Ide o prírodnú alebo prirodzenú múmiu. To znamená, že to telo vlastne vyschlo prirodzene v nejakom prievane v suchom vzduchu."

Zdeno Zubák: „Antropológovia definitívne dajú odpoveď na to, či viac než tristoročná múmia je hradná pani Žofia Šerédiová alebo Tereza Dóriová, manželka Štefana III. Andrássyho. S teóriou, že nejde o Žofiu Šerédiovú, prišiel v šesťdesiatych rokoch minulého storočia profesor Jozef Novák."

Silvia Bodoríková: „Pokúsime sa zrejme o rekonštrukciu podoby na podklade lebky. Skúsime ju porovnať potom s dobovými portrétmi."

Zdeno Zubák: „Mikrobiológovia zistili, že múmiu napadli plesne. Vzorky ukážu, aké sú to druhy."

Domenico Pangallo, potravinové a environment. laboratórium SAV: „Aké mikroorganizmy sú na tej múmii. To znamená prečo. Lebo potrebujeme aj uchovať tú múmiu, ak chceme robiť nejakú konzerváciu, stratégiu."

Zdeno Zubák: „Poslednýkrát otvorili odborníci sarkofág múmie ešte v roku 1979, keď rekonštruovali kaplnku."

Silvia Lörinčíková, historička: „Šaty, v ktorých bola, tak boli opotrebované a predsa už aj tie nejaké možno nejaké znaky plesne alebo nejaká degradácia tela alebo toho okolia."

Zdeno Zubák: „Reštaurátori v Bratislave zrenovujú aj sarkofág, v ktorom je telo múmie uložené. Previezť by ju mali už budúci týždeň."

Publikované z monitoringu STORIN s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač