Otvorenie Festivalu vedy a techniky AMAVET 2015

10. 11. 2015

V pondelok 9. novembra 2015 bol v rámci slávnostného otvorenia Týždňa vedy a techniky (TVT) na Slovensku za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, otvorený aj Festival vedy a techniky AMAVET.

Zľava: R. Szabó, minister J. Draxler a J. Ristvej

Hlavným organizátorom festivalu, ktorý sa koná v dňoch 8. – 10. novembra 2015 v novovybudovanom Centre vedy CVTI SR na Bojnickej 3 v Bratislave,  je Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET. Spoluorganizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Festival vedy a techniky AMAVET je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí predstavujú svoju vedeckovýskumnú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Podľa slov predsedu o. z. AMAVET doc. Ing. Jozefa Ristveja, PhD., žiaci v tímových alebo individuálnych prácach prezentujú svoje vedeckovýskumné projekty vedeckým pracovníkom a pedagógom v jedenástich súťažných kategóriách. 

Celoštátnemu finále súťaže Festival vedy a techniky AMAVET predchádzalo 6 krajských kôl, a to v Bratislave (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitre (Nitriansky kraj), Partizánskom (Trenčiansky kraj), v Banskej Bystrici (Banskobystrický kraj), Žiline (Žilinský kraj) a v Prešove (Košický a Prešovský kraj).

Minister školstva Juraj Draxler na otvorení Festivalu vedy a techniky AMAVET 2015

Desiatky účastníkov festivalu prišli do Bratislavy už v nedeľu popoludní, aby sa mohli zaregistrovať a inštalovať svoje postery v hale Centra vedy CVTI SR. Už na druhý deň ráno táto pestrá prehliadka umu a zručnosti mladých ľudí, pritiahla pozornosť návštevníkov a najmä hodnotiteľov. 

Bolo čo obdivovať. Na festivale bolo 76 projektov z viac ako päťdesiatich škôl z celého Slovenska a niekoľko aj zo zahraničia. Žiaci základných a stredných škôl súťažia o najlepší vedecký nápad. Z množstva prezentácií vyberáme aspoň zopár. Napríklad jeden z najmladších účastníkov festivalu Tomáš Podušel zo Základnej školy, Školská ul., v Považskej Bystrici predviedol mechanickú ruku na diaľkové ovládanie. Zostrojil ju z recyklovaných materiálov a diaľkové ovládanie použil zo starého autíčka. Študenti Vratislav Režo a Milan Kalina zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Nitre zasa predstavili Auto na superkondenzátor. Filip Vojtko a Michal Červenec z Gymnázia na Školskej ul. v Považskej Bystrici navrhli Využitie drobného hliníkového odpadu na výrobu vodíka a hydroxidu hlinitého. Do iného súdka načreli Erik Szabó a Daniel Krchňák zo Strednej odbornej školy chemickej, Vlčie hrdlo, v Bratislave, svojej práci Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie.

Pri niektorých súťažiacich sa pristavil aj minister školstva Juraj Draxler a so záujmom si vypočul ich krátke prezentácie projektov. Ocenil nápady študentov a povzbudil ich do ďalšej tvorivej činnosti.   

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v stredu 11. 11. 2015 o 9.00 hod. v Centre vedy CVTI SR.

AMAVET je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 50 klubov na celom území Slovenska s počtom viac ako 4000 členov. Kluby AMAVET sa vytvárajú a pôsobia na školách, centrách voľného času, v mestách a obciach. K jedným z najzaujímavejších podujatí vytváraných asociáciou AMAVET patria Festival vedy a techniky a projekt pre mladých internetových nadšencov Junior Internet, ktorých cieľom je vyzdvihnúť činnosť mladých ľudí v oblasti vedy, techniky, ekológie a tiež v mediálnej oblasti.

Viac informácií o podujatiach v rámci Týždňa vedy a techniky sa nachádza na www.tyzdenvedy.sk

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ing. Alena Oravcová, NCP VaT pri CVTI SR

Kľúčové slová:
CVTI SR, fyzikálne vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

<< < | 1 | 2 | > >>

Minister školstva J. Draxler slávnostne otvoril Týždeň vedy a techniky 2015

Tlač