Polymérne nanokompozity a ich aplikácie

02. 11. 2015

Hosťom vedeckej kaviarne dňa 29. 10. 2015 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR bola uznávaná chemička a odborníčka na polymérne materiály Ing. Mária Omastová, DrSc., z Ústavu polymérov SAV v Bratislave. Veda v CENTRE, ktorú pravidelne mesačne organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, bola v októbri zameraná na tému: Polymérne nanokompozity a ich aplikácie. Ing. Mária Omastová, DrSc.

Dr. Omastová vo svojom vystúpení vysvetlila, čo sú polyméry, ako ich rozdeľujeme, hovorila o polymérnych kompozitoch, nano-plnivách a nanokompozitoch, príprave polymérnych aktuátorov a polymérnych nanokompozitoch ako senzorov plynov.

Polyméry môžu pozostávať z tisícov opakujúcich sa jednotiek (monomérov) usporiadaných v lineárnom, alebo rozvetvenom tvare. Prírodné polyméry – biopolyméry sú špecifické a kľúčové zložky živých organizmov. Sú to hlavne polysacharidy (celulóza, škrob, glykogén), proteíny (glutén, kolagén, enzýmy) a veľa ďalších známych foriem ako lignín a pod.  

Syntetické polyméry tvoria veľkú a rôznorodú skupinu zlúčenín ktoré nie sú známe v prírode. Sú pripravené prostredníctvom chemických a biochemických postupov. Podľa odozvy na mechanické namáhanie ich môžeme formálne rozdeliť na termoplasty, termosety a elastoméry.

Termoplasty sú nezosietené polyméry, napr. polyetylén, polypropylén, polyvinylchlorid, atď. Termosety sú vysoko zosietené polyméry, napr. vytvrdené epoxidy, polestery a pod. Elastoméry sú polyméry, ktoré vykazujú teplotu skelnenia pod bežnou, resp. prevádzkovou teplotou. Patria k nim napríklad kaučuky. Pri zaťažení elastoméry vykazujú relatívne rýchlu vratnú deformáciu.

Veda v CENTRE 29-10-2015_M_Omastova a Z_Hajdu

Kompozit je viaczložkový materiál, pozostávajúci z matrice a plniva, vykazujúci synergický efekt materiálových vlastnosti, ako sú hmotnosť, pevnosť, tuhosť, chemická odolnosť, vodivosť elektrická a tepelná, atď. Nanokompozity sa skladajú z dvoch hlavných zložiek – polymérnej matrice a nanoplniva, ktoré má aspoň jeden rozmer do 100 nanometrov.

Dr. Omastová hovorila aj o projekte „NOMS“ Nano-Optické Mechanické Systémy. Jeho hlavným cieľom bolo vytvorenie obnovovacieho dotykového displeja formátu A4 pre zrakovo postihnutých ľudí.

Veda v CENTRE 29-10-2015

V závere svojej prezentácie Dr. Omastová zdôraznila, že vývoj polymérnych nanokompozitov vedie k novej triede materiálov, ktoré kombinujú výhody fyzikálnych a chemických vlastností prispievajúcich zložiek. Nanokompozity vykazujú jedinečné vlastnosti, preto majú veľký potenciál pre široký rozsah aplikácií. Vývoj ukazuje rýchly nárast možností prípravy, ako aj rôznych kombinácií materiálov. Interdisciplinárny charakter nanotechnológií si vyžaduje hlbokú znalosť daného vedného odboru, ale súčasne je dôležité porozumienť iným vedeckým disciplínam, preto nutnou podmienkou je spolupráca tímov a schopnosť aplikovať získané poznatky pri riešení nového vedeckého problému s prepojeným výstupom do praxe.

Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu. Do diskusie sa zapojilo niekoľko účastníkov, ktorí kládli Dr. Omastovej fundované, ale i laicky zvedavé  otázky. 

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová                                                                

Kľúčové slová:
CVTI SR, chemické vedy, popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

<< < | 1 | 2 | > >>

Veda v CENTRE: Polymérne nanokompozity a ich aplikácie
M. Omastová: Chémia sa stala pre mňa životným záujmom

Tlač