Prof. Bernhard Eitel je novým čestným doktorom Univerzity Komenského

30. 10. 2015

foto UK,  profesor Bernhard G. H. Eitel, Dr. h. c. autor Vladimír KuricBratislava 29. októbra 2015: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) rozšírila rady svojich čestných doktorov o ďalšiu významnú osobnosť. Čestný titul doctor honoris causa  (Dr. h. c.) získal na dnešnom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK rozšírenej o vedecké rady fakúlt UK priekopník vo využívaní inovatívnych geofyzikálnych a geochemických metód a geoinformatiky v archeológii na Slovensku a vo svete – profesor Bernhard G. H. Eitel, Dr. h.c.
Profesor Eitel získal čestný doktorát za prínos k interdisciplinárnemu a interinštitucionálnemu výskumu v oblasti historických a prírodných vied, využívanie inovatívnych metód v archeologickom výskume, za rozvíjanie spolupráce a podporu projektov archeologického výskumu medzi nemeckými a slovenskými inštitúciami, najmä Univerzitou v Heidelbergu, Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou akadémiou vied.

„119. čestným doktorom Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes stáva jeden z najvplyvnejších európskych fyzických geografov, profesor Bernhard Eitel, rektor Univerzity v Heidelbergu. Významne prispel k objasneniu environmentálnych zmien a interakcií človeka a prírodného prostredia v Európe, južnej Afrike, v Číne a Peru. Využívajúc inovatívne geofyzikálne a geochemické metódy a geoinformatiku, spolupracuje s viacerými medzinárodnými archeologickými tímami,“ uviedol na slávnostnom ceremoniáli rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
O prínose nového čestného doktora UK uviedol, že opevnené sídlisko vo Vrábľoch „pozostávalo z rozsiahlej opevnenej časti a ešte väčšieho hospodárskeho zázemia, ktoré zaberalo približne 10 ha. Takáto rozsiahla, súvisle osídlená plocha ho umožňuje zaradiť k najväčším doteraz známym sídliskám zo staršej doby bronzovej v strednej a západnej Európe“.
„Za osobitnú pozornosť stojí viac než 6 rokov trvajúci veľmi úspešný projekt výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch (okres Nitra), v polohe Fidvár, na ktorom sa z nemeckej strany zúčastňuje Geografický ústav Univerzity Heidelberg, RGK DAI – Rímsko-Germánska Komisia Nemeckého archeologického ústavu so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom a zo slovenskej strany Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, pod vedením prof. PhDr. Jozefa Bátoru, DrSc.,“ povedal dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

Medzi osobnosti, ktorým univerzita čestný titul doctor honoris causa Univerzity Komenského doposiaľ udelila, patria napríklad generálny tajomník OSN Pan Ki-mun (2015), nemecká kancelárka Angela Merkelová (2014), významný svetový mikrobiológ Ján Vilček (2014), držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009), 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (2000), ale aj  vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Atta Annan (1999).Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

Foto UK: profesor Bernhard G. H. Eitel, Dr. h. c., autor Vladimír Kuric

 

Bližšie informácie:

PhDr. Mgr. Branislav Slyško
tlačový tajomník
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač