Projekty „PREČO“ ukončili týždeň vedy a techniky

19. 11. 2015

Posledný deň Týždňa vedy a techniky 2015 sa v rámci projektu „Prečo“ stretli žiaci základných a stredných škôl, aby tým najmenším objasnili fungovanie nášho sveta. Krátke rozhovory z podujatia pripravila Televízna stanica STV 1.

(13. 11. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 26/27; Kristián Čekovský, Jana Košíková, logo Televíznej stanice STV 1Viliam Stankay)

ocenenieJana Košíková, moderátorka: „Prečo je dúha farebná, prečo je tma čierna a nedá a chytiť. Prečo sa húsenica mení na motýľa alebo prečo sa podobám na ocka, keď som bol v maminom brušku."

Viliam Stankay, moderátor: „To sú len niektoré zo stoviek otázok, ktoré sa bežne pýtajú malé deti. Dnes sa v rámci projektu „Prečo“ stretli žiaci základných a stredných škôl, aby tým najmenším objasnili fungovanie nášho sveta."

Kristián Čekovský, redaktor: „Žiaci základných a stredných škôl niekoľko týždňov hľadali odpovede na otázky, ktoré im položili deti z materských škôl. Týkali sa predovšetkým rôznych fyzikálnych a prírodných javov. Aby boli odpovede pre tých najmenších zrozumiteľné, pripravili ich do prezentácií, videí, či dokonca krátkych predstavení."

Dievča: „Počítač je chorý, ale nie tak ako človek. Má v sebe vírus, ktorý sa zvyčajne prejavuje tak, že vychádzajú rôzne ikonky alebo sa aj možno celý vypne. No, a preto som tu ja, antivírus."

Kristián Čekovský: „Odborná porota, ktorú tvorili lídri slovenskej vedy napokon vybrala víťazov. Tí sa snažili objasniť otázku, prečo má auto kolesá."

Samuel, deviatak na súkromnej ZŠ v Ružomberku: „Sme to začali ťahať a na silomery nám ukázalo, že akou silou vyvinie, keď je bez kolies. Podložili sme si to fixkami a vtedy bol menší odpor. Nemusí sa využívať taká veľká sila motoru."

Kristián Čekovský: „Pre tých najmenších spracovali experiment do podoby videa."

Ján Turňa, riaditeľ Centra vedecko‑technických informácií SR: „Exaktne demonštrovali práve meraním sily, sily, ktorá je potrebná na ťahanie nejakého predmetu, a to sme ocenili."hodnotiaca porota projektov:sprava prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.,prof. RNDR. Ján Turňa a doc. MUDr. RNDr. Ing. Peter Celec PhD. MPH

Kristián Čekovský: „Dnes prvýkrát vyhlásili aj výsledky ankety Klub akčných hrdinov."

Martin Michalica, koordinátor projektov: „Snažili sme sa vysvetliť mladej generácii, že možno si to neuvedomujú, ale vedci sú ozajstnými akčnými hrdinami, pretože menia náš svet. Premieňajú svet science‑fiction na skutočnosť alebo realitu. Majú skvelú fantáziu, dokážu naozaj po sebe zanechať niečo, čo potom ďalšie generácie využívajú. Od sociálnych sietí, liekov na mnohé ochorenia, elektromobily, a tak ďale,j a tak ďalej. Týmto spôsobom sme chceli dodať tej profesii vedca taký ten aj cool faktor."

Kristián Čekovský: „Žiaci a študenti sa o práci vedcov dozvedeli na internete, kde sa im predstavili prostredníctvom videovizitiek. O siedmich najcoolovejších napokon rozhodlo dvanásťtisíc hlasujúcich."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Fotozdroj:

Videoarchív STV 1

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Mládež vybrala prvých členov KLUBU AKČNÝCH HRDINOV
Tohtoročný Týždeň vedy a techniky 2015 ukončia deti!

Tlač