Seminár SAV – občan má možnosť priamo ovplyvniť budúce zameranie vedy a výskumu

02. 11. 2015

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Seminár SAV – občan má možnosť priamo ovplyvniť budúce zameranie vedy a výskumu

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Print