Slávnostné otvorenie výstavy Jozef Murgaš ̶ WIRELESS WORLD a odhalenie modelu Murgašovho Tón systému

24. 11. 2015

Slávnostné otvorenie výstavy Jozefa MurgašaPri príležitosti 110. výročia oficiálnej skúšky Murgašovho Tón systému sa v Žiline a Tajove, v piatok 20. 11. 2015, uskutočnili dve podujatia, na ktorých sme si pripomenuli život a dielo jedného z najvýznamnejších slovenských vynálezcov Jozefa Murgaša.

Na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline bola slávnostne otvorená výstava Jozef Murgaš  ̶ WIRELESS WORLD, ktorá bola pripravená pod záštitou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, za podpory Centra vedecko-technických informácií SR a v spolupráci s Elektrotechnickou Fakultou Žilinskej Univerzity v Žiline. Iniciátorom výstavy bol Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského. Otvorenie výstavy malo historický význam, keďže 23. novembra 2015 oslavujeme 110. výročie oficiálnej skúšky Murgašovho Tón systému, ktorá sa konala 23. novembra 1905 vo Wilkes Barre, v Pensylvánii v USA. Návštevníkov výstavy si na úvod vypočuli príhovor prof. Ing. Milana Dada, dekana Elektrotechnickej Fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a Ing. Jána Šeba, predsedu klubu Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského. Ján Šebo uviedol: Naším spoločným cieľom je prispieť k osvete študentov i celej akademickej obce. Veríme, že sa nám to podarí a ukážeme Vám vývoj histórie v oblasti bezdrôtovej komunikácie od jej zrodu na prelome 19. a 20. storočia, kedy započal jej intenzívny  progres a priblížime Vám okamihy, ktoré znamenali prelom v oblasti bezdrôtovej komunikácie.“ Na záver Ján Šebo všetkých prítomných pozval do Murgašovej rodnej obce Tajov, kde sa uskutočnilo otvorenie Parku Jozefa Murgaša, a zároveň bol odhalený model Murgašovho anténového systému v zmenšenej verzii. Pri odhaľovaní modelu v Tajove s  príhovormi vystúpili starosta obce Tajov Ladislav Surovčík, bývalá lektorka Múzea J. Murgaša Mgr. Anita Murgašová, podpredseda klubu Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského a rádioamatér PaedDr. Miroslav Horník, historik umenia PhDr., Vladimír Sklenka a Ján Šebo, ktorý zdôraznil: „Chceme, aby verejnosť poznala Murgaša a chápala ho, ako významného človeka dnešného technického pokroku. Preto sme radi, že obec Tajov pomenovala kus rodnej zeme na Park Jozefa Murgaša“. Sme hrdí na to, že tu dnes môžeme stáť pri skromnej pamiatke Jozefa Murgaša, ktorá  znamenala obrovský pokrok pre celé ľudstvo.“ Napokon Ladislav Surovčík všetkým návštevníkom poďakoval za účasť a pozval ich na prehliadku pamätného domu Jozefa Murgaša a taktiež na občerstvenie, ktoré obec pri tejto príležitosti pripravila.

Jozef Murgaš, významný bádateľ, priekopník bezdrôtovej telegrafie a bezdrôtovej komunikácie, náš rodák, ktorý priniesol úžasný pokrok pre naše ľudstvo. Murgaš je významnou osobnosťou nielen pre obec Tajov, ale v celosvetovom meradle. Zaslúži si preto veľkú pozornosť a otvorenie Parku Jozefa Murgaša je vítaným počinom.

Text: Martina Pitlová

Foto: Antónia Germanovová

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
CVTI SR, výstavy

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Tlač