SR: Oslavy 97. výročia vzniku Československa

02. 11. 2015

Na Slovensku si pripomíname vznik prvej Československej republiky. Podľa historikov dodnes nadväzujeme na myšlienky demokratického humanizmu, na ktorých stálo Československo. Tvorcovia prvej československej demokratickej ústavy sa inšpirovali základnými zákonmi Spojených štátov amerických, Francúzska, či Nemecka.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(28. 10. 2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 15/16; Andrea Púčiková, Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „Vznik prvej Československej republiky si pripomíname aj u nás. Na bratislavskom nábreží Dunaja sa ľudia schádzajú každoročne pod sochou Tomáša Garrigua Masaryka. Na myšlienky demokratického humanizmu, na ktorých stálo Československo, podľa historikov nadväzujeme dodnes."

Andrea Púčiková, redaktorka: „Tvorcovia prvej československej demokratickej ústavy sa inšpirovali základnými zákonmi Spojených štátov amerických, Francúzska, či Nemecka. Demokratické prvky si Československo udržiavalo aj v zložitom medzivojnovom období, hovorí historik z Trnavskej univerzity Martin Garek."

Martin Garek, historik z Trnavskej univerzity: „Československo si počas prvého medzivojnového obdobia zachovalo tieto demokratické princípy, ktoré hlásalo, aj napriek vzrastajúcemu medzinárodnému tlaku, keď vlastne susedné štáty všetky prijali nejakú formu diktatúry, či už to bolo Poľsko na čele s Pilsudskim, respektíve Nemecko alebo Maďarsko s Horthym."

Andrea Púčiková: „Československo bolo v porovnaní s okolitými krajinami vyspelejšie a bohatšie. Bolo to aj obdobie nebývalého spoločenského a kultúrneho rozvoja Slovákov, hovorí Michal Kšiňan z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied."

Michal Kšiňan, Historický ústav Slovenskej akadémie vied: „Z nejakého takého čisto národného slovenského hľadiska to bol významný posun. Vznikali tu kultúrne inštitúcie, univerzita, už sa mohla budovať aj slovenská elita."

Andrea Púčiková: „Tridsiateho októbra si pripomenieme aj výročie prijatia Martinskej deklarácie, teda dokumentu, ktorým v roku 1918 Slovenská národná rada žiadala právo na sebaurčenie a prihlásila sa k spoločnému štátu Čechov a Slovákov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač